Suomi-Somalia Seura ry:llä on ollut vahvat siteet Somaliaan siitä lähtien kun seura oli perustettu.

Seuralla on ollut aktiivinen rooli Somaliaan suuntautuvaan kansalaisjärjestöhankkeiden osalta. Seuran hanke historia Somaliassa on alkanut vuonna 2001.

Suomi-Somalia Seura ry edistää seuraavia asioita:

  • tietojen vaihtoa ja lisää kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kompetenssia, varsinkin nuorten ja naisten osallistumista järjestötyöhön järjestämällä kursseja 1–2 kertaa vuodessa ja kehittää ja monipuolistaa seuran hanketoimintaa.
  • seuralla on vahva kehitysyhteistyön osaaminen vuodesta 2001 ja se haluaa jakaa kokemuksia muiden Somaliassa hankkeita tekevien järjestöjen kanssa.
  • tekee yhteistyötä Kepan, Suomen Somalia-verkoston ja muiden kehitysyhteistyötä tekevien järjestöjen kanssa ja järjestää yhteisiä tapahtumia, koulutuksia ja hankeneuvontaa tarpeen mukaan.
  • tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ympäristöhankkeen toteuttamiseksi ja edistämiseksi. Hankkeessa hyödynnetään uusiutuvia energiamuotoja ja energiaa säästäviä keittimiä luonnon säästämiseksi, tehdään valistustyötä Somaliassa paikallishallinnon, koulujen, yliopistojen, paikallishallinnon ja yhteisöjen kanssa ympäristön suojelun lisäämiseksi.
  • edistää kestävän kehityksen tavoitteet – agenda 2030 aikaansaamista ja pyrkii toimissaan edistämään myös ihmisoikeuksia.

Seuran toimintaan liittyvissä asioissa voi olla seuraan yhteydessä: suomisomaliaseura(at)gmail.com

Suomi-Somalia Seura ry – Asiantuntija Suomessa ja Somaliassa