Kotoutumisen tukeminen

Suomi-Somalia Seura ry edistää kotoutumista Suomessa.

Kotoutumisen edistämiseksi seura tarjoaa asiantuntijavierailuja kunnissa, joissa somalialaisia kotoutetaan. Tapaamisissa keskustellaan suomalaisesta ja somalialaisesta kulttuureista sekä Suomeen kotoutuneiden somalialaisten kokemuksista, täten edistäen hyvien käytänteiden huomioimista kotoutumisessa.

cropped-img_5102.jpeg

Seuran kotoutumisseminaari 2015

Seuran kotoutumisen tukeminen vuosien varrella

1990-luvulla: Suomi-Somalia Seura auttoi asiantuntijana vastaanottokeskuksia somalialaisten asioissa. Se auttoi myös somalialaisia Somaliliiton perustamisessa vuonna 1995. Vuonna 2004 seura oli mukana Suomen Somalia-verkoston perustajajäsenenä. Verkosto perustettiin edistämään kehitysyhteistyötä tekevien yhteistyötä, hankeosaamista ja tietojenvaihtoa.

2000-luvulla: Seura oli vahvasti mukana kotoutumisen edistämisessä ja järjesti aiheesta seminaareja, tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia. Se tekee edelleen yhteistyötä kotoutumisen edistämisessä eri toimijoiden kanssa.

Vuosina 2010-2015: Seuran toiminta on ollut monipuolista niin kulttuuritapahtumien, näyttelyjen, kielikurssien kuin kotoutumisen ja monikulttuurisuuden edistämisen parissa.

somalit-suomessa-kirja7366-update

Vuosina 2016-2020: Kotoutumisessa seuran painopiste on hyvien käytänteiden jakamisessa kotoutumisen edistämiseksi ja kehittämiseksi.Vuonna 2015 ilmestynyt Suomen somalit –kirja tuo hyvin esille Suomeen kotoutumisen haasteet sekä kotoutumisen kehittämisen mahdollisuudet. Seura pitää kotoutumisessa tärkeäksi kielen opetusta, ammatin hankkimista ja työmahdollisuuksien luomista uusille tulijoille.

Lisätietoja kotoutumisen edistämisestä voi saada ottamalla yhteyttä seuraan: info@suomisomaliaseura.fi

Suomi-Somalia Seura ry – Asiantuntija Suomessa ja Somaliassa