Muu yhteistyö

Seura tekee kansainvälistä yhteistyötä Suomessa ja Somaliassa

Seuran terveydenhuollon ja ympäristönsuojelun hankkeet auttavat vahvistavamaan Somaliassa näitä sektoreita. Samalla ne edistävät maan jälleenrakentamista. Somaliassa seura tekee yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa.

fsa-container-happy

Seura on Somaliassa arvostettu ja tunnettu kehitysyhteistyöpanoksen sekä Somalian ja Suomen ystävyyden ja suhteiden edistäjänä. Somaliassa Suomi-Somalia Seura ry tekee yhteistyötä myös kansainvälisten järjestöjen kanssa. Viime vuosina seura on avustanut muun muassa sairaalatarvikkeiden lahjoittamisessa Somaliaan.

Somalian terveysministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, Jubaland terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä paikallishallinnot tekevät yhteistyötä seuran kanssa.

unfap-fsa

Kansainvälisten järjestöjen osalta seura tekee yhteistyötä UNFPAn, UNICEFin, UNCHRin, FCAn ja ARCin kanssa kestävän kehitysyhteistyön edistämiseksi Afrikan sarvessa. Seura aikoo jatkossa vahvistaa Somalian tukemista kehitysyhteistyön tiimoilta vahvistamalla kansainvälisten järjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä.

Lisäksi seura pyrkii edistämään yritysyhteistyötä Suomessa ja Somaliassa. Seura auttaa maiden järjestöjä ja yrityksiä partneroimaan.

Suomi-Somalia Seura ry – Asiantuntija Suomessa ja Somaliassa