Ramaad-ympäristöhanke

Ramaad luo pohjaa ympäristönsuojelulle Somaliassa

Vuonna 2014 alkanut hanke lisää ympäristötietoisuutta, tiedottaa aavikoitumisen vaikutuksista ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön, vähentää puiden kaatamista ja istuttaa kuivuutta hyvin kestäviä puulajeja. Suomen Somalia-verkoston koordinoima kolmen järjestön yhteishanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa Afmadowssa, Gurielissa sekä El-Adessa yhteistyössä kolmen somalialaisen kumppanijärjestön kanssa. Suomessa hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa verkoston kutsusta.

Suomi-Somalia Seura vastaa hankkeen toteutuksesta Afmadowssa, Somaliassa. Afmadowssa hanketta toteuttaa paikallinen yhteistyökumppani Sahal Healthcare and Development Association, joka raportoi Seuralle.

Hankkeella on rahoitus Suomen ulkoministeriöltä vuoden 2022 loppuun. Lisätietoa hankkeesta voit lukea Suomen Somalia-verkoston hankekuvauksesta.

Koonnin vuoden 2019 hanketyön tuloksista voit lukea tästä artikkelista: Ramaad-hanke istutti yli 8000 puuta Etelä-Somalian Jubamaassa vuonna 2019.

Hankkeesta voi tiedustella Seuralta: info(at)suomisomaliaseura.fi