Ramaad-ympäristöhanke

Ramaad-ympäristö hanke Somalian luonnon säästämiseksi

Ramaad-ympäristöhanke aloitettiin vuonna 2014 luomaan pohjaa ympäristön suojelulle Somaliassa.  Keskeisissä rooleissa ovat tiedottaminen aavikoitumisen vaaroista ja vaikutuksesta ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön sekä puiden istuttaminen hankealueilla aavikoistumisen estämiseksi. Hankkeen päällimmäisiä tavoitteita ovat lisätä tietoisuutta aavikoitumisesta sekä vähentää puiden kaatamista hiileksi hankealueella.

ramaad-new-center-1  esite5

Ramaad yhteishanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa seuran lisäksi kahden muun järjestön voimin ja hanketta koordinoi Suomen Somalia-Verkosto. Suomessa hankkeella on ohjausryhmä joka kokoontuu kerran kuukaudessa verkoston kutsusta.

  • Seura vastaa hankkeen toteutuksesta Afmadow:ssa, Somaliassa.
  • Somaliassa hanketta koordinoi paikallinen yhteistyökumppani Sahal Healthcare and Development Association joka raportoi seuralle.
  • Keväällä 2016 hankkeelle haettiin jatkoa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
  • Lisätietoa hankkeesta http://www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo-somaliassa/ramaad/

Hankkeesta voi tiedustella seuralta: suomisomaliaseura(at)gmail.com