Ramaad-ympäristöhanke

Ramaad-ympäristöhanke Somalian luonnon suojelemiseksi

Ramaad-ympäristöhanke aloitettiin vuonna 2014 luomaan pohjaa ympäristönsuojelulle Somaliassa.  Keskeisissä rooleissa ovat tiedottaminen aavikoitumisen vaaroista ja sen vaikutuksesta ihmisiin, eläimistöön sekä ympäristöön. Lisäksi hankkeen tarkoitus on estää aavikoitumista puiden istuttamisen avulla. Hankkeen päällimmäisiä tavoitteita ovat lisätä tietoisuutta aavikoitumisesta sekä vähentää puiden kaatamista hiileksi hankealueella.

ramaad-new-center-1
esite5

Ramaad-yhteishanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa. Seuran lisäksi apuna ovat kaksi muuta järjestöä ja hanketta koordinoi Suomen Somalia-Verkosto. Suomessa hankkeella on ohjausryhmä joka kokoontuu kerran kuukaudessa verkoston kutsusta.

  • Seura vastaa hankkeen toteutuksesta Afmadowssa, Somaliassa.
  • Somaliassa hanketta koordinoi paikallinen yhteistyökumppani Sahal Healthcare and Development Association joka raportoi seuralle.
  • Keväällä 2016 hankkeelle haettiin jatkoa seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
  • Lisätietoa hankkeesta http://www.somaliaverkosto.fi/kehitysyhteistyo-somaliassa/ramaad/

Hankkeesta voi tiedustella seuralta: info@suomisomaliaseura.fi