Toiminta Suomessa

Suomi-Somalia Seura toimii Suomessa aktiivisesti monella tasolla ja monien tahojen kanssa.

Seura järjestää tapahtumia, tapaamisia, sekä ajankohtaisia keskustelutilaisuuksia, jotka keskittyvät erityisesti kotoutumisen ja monikulttuurisuuden edistämiseen, sekä rasismin vastaiseen työhön.

img_5102

Seuran kotoutumisseminaari 2015

Seura pyrkii olemaan aktiivinen toimija somaliyhteisöä koskevissa asioissa ja ottaa tarpeen mukaan kantaa ajankohtaisiin aiheisiin.

Seuran strategia ja  tavoitteet vuosille 2016–2020

Kotimaisen toiminnan tavoitteet

 • Seura on asiantuntija Somalian asioissa joka edistää ystävyyttä, kulttuuria ja kotoutumista.
 • Sidosryhmäyhteistyö on lisääntynyt (viranomaiset, yritykset, järjestöt).
 • Tutkimustiedon jakaminen on laajaa ja teemme yhteistyötä yliopistojen kanssa.
 • Yhdistyksen toiminta on houkuttelevaa ja jäsenmäärä on kasvanut.
 • Toiminta on korkealaatuista, avointa ja läpinäkyvää.
 • Yhdistys on taloudellisesti omavarainen.
 • Järjestö sekä kouluttaa että järjestää seminaareja aktiivisesti.

Kansainvälisen toiminnan tavoitteet

 • Kehitysyhteistyö kehittyy, kansainvälisyy ja saa kansainvälistä rahoitusta.
 • Edistämme Suomen ja Somalian välisen kaupan kehittymistä.
 • Yhteistyö kehitysmaissa toimivien suomalaisjärjestöjen kanssa on lisääntynyt.
 • Toteutetaan yhteishankkeita muiden toimijoiden kanssa Somaliassa.
 • Tiedotus ja tiedonvälitys ovat toimivia ja tavoittavat hyvin jäsenistön ja suuren yleisön.

Strategian toimeenpano ja arviointi

Strategiaa ja sen toimeenpanoa katselmoidaan hallituksessa puolivuosittain. Jäsenistö arvioi strategian ja toteutuksen onnistuneisuuden jäsenkokouksessa vuosittain (syyskokous). Toimintaa arvioidessa on tavoitteita ja strategiaa mahdollista muokata mikäli toiminnassa, resursseissa tai toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Strategia perustuu ajatukselle, että toimintaan saadaan strategian toiminta-ajaksi pysyvämpi yleisrahoitus ja työtä tämän eteen on tehty johdonmukaisesti hallituksessa.

Seuran toimintaa keskevissä asioissa voi tiedustella seuralta: suomisomaliaseura(at)gmail.com

Suomi-Somalia Seura ry – Asiantuntija Suomessa ja Somaliassa