Caawinaad-hanke

Caawinaad -hanke tukee Suomen somaliyhteisöä monella tavalla

Mitä teemme?

Caawinaad -hanke keskittyy koronakriisiin liittyvään suomensomalialaisille kohdennettuun terveysviestintään ja -neuvontaan. Hanke tarjoaa puhelinpalvelua ja asiantuntijaneuvontaa kriisiviestinnän parantamiseksi koronatilanteessa ja sen jälkihoidossa. Hanke järjestää tiedotuskampanjan, tuottaa materiaalia somaliksi sekä avaa keskusteluja valeuutisten kitkemiseksi ja medialukutaidon vahvistamiseksi yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Miksi teemme?

Koronakriisin on todettu vaikuttavan erityisesti vähemmistöryhmiin. Somalitaustaiset ovat merkittävä vähemmistö Suomessa. Somalitaustaisten työllisyys- ja koulutustaso verrattuna valtaväestöön on matala, minkä lisäksi tilanteeseen vaikuttavat institutionaalinen rasismi ja epätasa-arvo (mm. työskentely matalapalkkaisilla palvelualoilla ja kohtelu terveyspalvelujen piirissä).

Kenelle?

Caawinaad- hanke on valtakunnallinen kehittämisrakenne somalitaustaisten yhteisöjen ja heikossa asemassa olevien tavoittamiseksi, jolla täydennetään julkisten toimijoiden terveysviestintää ja psykososiaalista tukea somaliyhteisöille koronakriisin ja sen jälkihoidon aikana. Hankkeessa osallistetaan valtakunnallisesti somaliyhdistyksiä ja vahvistetaan verkostoja yhteisön auttamiseksi.

Kenen kanssa?

Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen Somaliseuran kanssa. Suomi-Somalia Seura ry koordinoi hanketta. Järjestöt tarjoavat monipuolisia maahanmuuttajille suunnattuja kotoutumis-, opastus- ja neuvontapalveluja Helsingin sekä Turun alueella. Hanke tekee yhteistyötä eri kumppaneiden sekä somalitaustaisten järjestöjen kanssa.

Milloin?

Hanke alkoi 6.7.2020 ja se on puoli vuotta kestävä STEA-rahoitteinen hanke.

Keneen voi olla yhteydessä hankkeesta?

Hankkeessa työskentelevät projektikoordinaattori Yusuf M. Mubarak, joka toimii Helsingistä käsin sekä projektityöntekijä Sagal Ali, joka työskentelee Turussa. Molemmilla on pitkä kokemus somaliyhteisöjen hyvinvoinnin edistämisestä ja erinomainen tuntemus Suomi-Somalia Seuran ja Länsi-Suomen Somaliseuran toiminnasta ja projekteista. Heiltä voit saada tukea ja tietoa hankkeesta.

Psykososiaalista tukea sekä terveysneuvontaa koronasta somaliyhteisölle somalin kielellä.

STEA rauhoitteinen hanke päätyi 31.03.2021. Hankkeen liittyviin kysymyksiin voi lähettää viestiä info@suomisomaliaseura.fi

THL korona päivitykset