Ramaad-ympäristöhanke

Ramaad luo pohjaa ympäristönsuojelulle Somaliassa

Mitä teemme?

Vuonna 2014 alkanut hanke lisää ympäristötietoisuutta, tiedottaa aavikoitumisen vaikutuksista ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön, vähentää puiden kaatamista ja istuttaa kuivuutta hyvin kestäviä puulajeja. Suomen Somalia-verkoston koordinoima kolmen järjestön yhteishanke toteutetaan kolmella paikkakunnalla Somaliassa Afmadowssa, Gurielissa sekä El-Adessa yhteistyössä kolmen somalialaisen kumppanijärjestön kanssa. Suomessa hankkeella on ohjausryhmä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa verkoston kutsusta.

Somalinaiset vastaanottavat puuntaimia somalimieheltä.

Kenen kanssa?

Suomi-Somalia Seura vastaa hankkeen toteutuksesta Afmadowssa, Somaliassa. Afmadowssa hanketta toteuttaa paikallinen yhteistyökumppani Sahal Healthcare and Development Association, joka raportoi Seuralle.

Miksi teemme?

Eroosio ja aavikoituminen uhkaavat puuttomia maisemia Afmadowssa. Puiden istuttaminen hidastaa aavikoitumista ja pitää yllä luonnon monimuotoisuutta alueella. Hanke haluaa myös lisätä ympäristötietoisuutta ja kertoa aavikoitumisen vaikutuksista ihmisiin.

Milloin?

Hankkeella on rahoitus Suomen ulkoministeriöltä vuoden 2022 loppuun. Lisätietoa hankkeesta voit lukea Suomen Somalia-verkoston hankekuvauksesta.

Koonnin vuoden 2019 hanketyön tuloksista voit lukea tästä artikkelista: Ramaad-hanke istutti yli 8000 puuta Etelä-Somalian Jubamaassa vuonna 2019.

Voit tukea hanketta liittymällä Suomi-Somalia Seuran jäseneksi ja/tai ostamalla aineettoman lahjan.

Hankkeesta voi tiedustella Seuralta: info(at)suomisomaliaseura.fi