Daryeel-mobiiliterveys­klinikka

Daryeel-mobiiliterveysklinikka vahvistaa terveyspalveluita Etelä-Somaliassa

Mitä teemme?

Mobiiliterveysklinikka vahvistaa perusterveydenhuollon palveluita Afmadown kaupungin syrjäisissä osissa ja maaseutualueilla kaupungin ulkopuolella Jubamaassa, Somaliassa. Hanke tarjoaa ilmaisia palveluita, kuten konsultaatioita ja lääkkeitä sekä järjestää terveysaiheisia kampanjoita ja kouluttaa kyläkätilöitä. Köyhimmille perheille jaetaan hyttysverkkoja. Kyläkätilöille jaetaan koulutusten yhteydessä kotikätilöpakkaukset. Terveyskampanjoissa keskitytään malarian ja muiden tarttuvien tautien ehkäisyyn, hygieniaan ja lisääntymisterveyteen. Hanke vahvistaa myös alueen ensiapuvalmiutta, sillä hankkeen autoa käytetään tarvittaessa kuljetuksiin sairaalaan. Lisäksi kumppanijärjestö SAHDA:n organisatorista osaamista vahvistetaan.

Miksi teemme?

Somalian perusterveydenhuollon infrastruktuuri on pitkään jatkuneen konfliktitilanteen vuoksi heikko. Mobiiliklinikka tavoittaa syrjäisten alueiden ihmiset turvallisuustilanteeltaan hauraissa olosuhteissa. Klinikka tuo terveyspalvelut lähelle niitä yhteisöjä, joista palveluiden pariin on vaikea päästä.

Kenelle?

Mobiiliterveysklinikan palvelut tavoittavat vuosittain noin 6000 ihmistä Afmadown alueen kylissä. Suurin osa heistä on naisia ja lapsia, mutta klinikka palvelee koko yhteisöä. 45 prosenttia klinikan potilaista on alle 5-vuotiaita lapsia, 12 prosenttia on imettäviä äitejä ja 4 prosenttia raskaana olevia naisia. Raskaana olevia tavoitetaan myös kyläkätilöiden työn kautta.

Kenen kanssa?

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen yhteistyökumppani SAHDAn ja Jubamaan terveysministeriön kanssa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa hanketta. Hankkeella on ohjausryhmät Suomessa ja Somaliassa. Somaliassa ohjausryhmään kuuluu hankkeen hyödynsaajia. Suomessa ohjausryhmään kuuluu eri alojen edustajia, esimerkiksi terveys- ja kehitysyhteistyöalan ammattilaisia. Hankkeessa hyödynnetään Suomen somalidiasporan asiantuntemusta.

Milloin?

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2019 ja jatkui vuoden 2021 loppuun. Hankkeen toinen vaihe sai rahoituksen ulkoministeriöltä vuosille 2021-22. Mobiiliterveysklinikan perustyön jatkamisen lisäksi jatkohankkeessa lisättäisiin tietoisuutta naisten ympärileikkauksen vaikutuksista, vammaisten ihmisten oikeuksista sekä pyritään varmistamaan työn jatko henkilökunnan koulutuksella, verkostoitumisella ja tiedonjaolla hankkeen saavutuksista.

Lainaus mobiiliklinikan sairaanhoitajalta; Yksi haasteemme on, että potilaita on enemmän kuin meillä on resursseja. Olemme ratkaisseet haasteen tarjoamalla palveluita ensisijaisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville: raskaana oleville, imettäville, lapsille, vanhuksille ja vammaisille ihmisille.

Koonnin vuoden 2019 hanketyön tuloksista voit lukea tästä artikkelista: Mobiiliterveysklinikka Daryeel tavoittaa naisia ja lapsia Etelä-Somaliassa.

Voit tukea hanketta liittymällä Suomi-Somalia Seuran jäseneksi ja/tai ostamalla aineettoman lahjan.

%d bloggaajaa tykkää tästä: