Daryeel-mobiiliterveys­klinikka

Daryeel-mobiiliterveysklinikka vahvistaa terveyspalveluita Etelä-Somaliassa

Mitä teemme?

Mobiiliterveysklinikka vahvistaa perusterveydenhuollon palveluita Afmadow’n kaupungin syrjäisissä osissa ja maaseutualueilla kaupungin ulkopuolella Jubamaassa, Somaliassa. Hanke tarjoaa ilmaisia palveluita, kuten konsultaatioita ja lääkkeitä sekä järjestää terveysaiheisia kampanjoita ja kouluttaa kyläkätilöitä. Köyhimmille perheille jaetaan hyttysverkkoja. Terveyskampanjoissa keskitytään malariaan ja muiden tarttuvien tautien, ehkäisyyn ja hygieniavalistukseen. Hankkeen autoa käytetään tarvittaessa kuljetuksiin sairaalaan, mikä lisää alueen ensiapuvalmiutta. Hankevaihe III vuosina 2023-24 keskittyy mobiiliterveysklinikan perustyön lisäksi hankkeen kestävyyden varmistamiseen, vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen ja tietoisuuden lisäämisen naisten ympärileikkauksen vaikutuksista. Kumppanijärjestö SAHDA:n organisatorista osaamista vahvistetaan koulutuksella.

Miksi teemme?

Somalian perusterveydenhuollon infrastruktuuri on pitkään jatkuneen konfliktitilanteen vuoksi heikko. Mobiiliklinikka tavoittaa syrjäisten alueiden ihmiset turvallisuustilanteeltaan hauraissa olosuhteissa. Klinikka tuo terveyspalvelut lähelle niitä yhteisöjä, joista palveluiden pariin on vaikea päästä.

Kenelle?

Mobiiliterveysklinikan palvelut tavoittavat vuosittain noin 6000 ihmistä Afmadown alueen kylissä. Suurin osa mobiiliklinikan potilaista on naisia ja lapsia, mutta klinikka palvelee koko yhteisöä. Vuonna 2022 36 prosenttia klinikan potilaista oli alle 5-vuotiaita lapsia, 14 prosenttia imettäviä äitejä ja 10 prosenttia oli raskaana olevia naisia. Raskaana olevia tavoitetaan myös kyläkätilöiden työn kautta.

Kenen kanssa?

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen yhteistyökumppani SAHDAn ja Jubamaan terveysministeriön kanssa. Suomen ulkoministeriö rahoittaa hanketta. Hankkeella on ohjausryhmät Suomessa ja Somaliassa. Somaliassa ohjausryhmään kuuluu myös hankkeen hyödynsaajia. Suomessa ohjausryhmään kuuluu eri alojen edustajia, esimerkiksi terveys- ja kehitysyhteistyöalan ammattilaisia. Hankkeessa hyödynnetään Suomen somalidiasporan asiantuntemusta. Yhteistyökumppanina vammaiskysymysten valtavirtaistamisessa on Vammaiskumppanuus.

Milloin?

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2019 ja jatkui vuoden 2021 loppuun. Hankkeen toinen vaihe sai rahoituksen ulkoministeriöltä vuosille 2021-22. Lisäksi toukokuussa 2021- helmikuussa 2022 hankkeella on täydentävä rahoitus IOM:n MIDA FINNSOM-ohjelmasta. Nyt käynnissä on kolmas vaihe, jolle on myönnetty ulkoministeriön rahoitus vuosille 2023-24.

Lainaus mobiiliklinikan sairaanhoitajalta; Yksi haasteemme on, että potilaita on enemmän kuin meillä on resursseja. Olemme ratkaisseet haasteen tarjoamalla palveluita ensisijaisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville: raskaana oleville, imettäville, lapsille, vanhuksille ja vammaisille ihmisille.

Vuoden 2023 kuulumisia Daryeelin toiminnasta voit lukea tästä artikkelista: Daryeel-mobiiliterveysklinikka auttaa ihmisiä haastavissa olosuhteissa.

Voit tukea hanketta liittymällä Suomi-Somalia Seuran jäseneksi ja/tai ostamalla aineettoman lahjan.