Daryeel-mobiiliterveys­klinikka

Daryeel-mobiiliterveysklinikka vahvistaa terveyspalveluita Etelä-Somaliassa

Mitä teemme?

Mobiiliterveysklinikka vahvistaa perusterveydenhuollon palveluita Afmadown kaupungin syrjäisissä osissa ja maaseutualueilla kaupungin ulkopuolella Jubamaassa, Somaliassa. Hanke tarjoaa ilmaisia palveluita, kuten konsultaatioita ja lääkkeitä sekä järjestää terveysaiheisia kampanjoita ja kouluttaa kyläkätilöitä. Köyhimmille perheille jaetaan hyttysverkkoja. Terveyskampanjoissa keskitytään malariaan ja muiden tarttuvien tautien, kuten covid-19-taudin ehkäisyyn ja hygieniavalistukseen. Hankkeen autoa käytetään tarvittaessa kuljetuksiin sairaalaan, mikä lisää alueen ensiapuvalmiutta. Hankevaihe II vuosina 2021-22 keskittyy mobiiliterveysklinikan perustyön lisäksi hankkeen kestävyyden varmistamiseen, vammaiskysymysten valtavirtaistamiseen ja tietoisuuden lisäämisen naisten ympärileikkauksen vaikutuksista. Kumppanijärjestö SAHDA:n organisatorista osaamista vahvistetaan koulutuksella.

Daryeel-hanke sai lisärahoituksen IOM:n MIDA FINNSOM-ohjelmasta toukokuulle 2021-helmikuulle 2022. Lisärahoitus mahdollistaa henkilökunnan lisäämisen sekä Somaliassa että Suomessa. Tämän kymmenen kuukauden aikana hanke hoitaa vähintään 50 % enemmän potilaita sekä vahvistaa henkilökunnan, alueen terveysviranomaisten ja kyläkätilöiden kapasiteettia erityisesti äitiysterveyden ja lasten terveyden saralla.

Miksi teemme?

Somalian perusterveydenhuollon infrastruktuuri on pitkään jatkuneen konfliktitilanteen vuoksi heikko. Mobiiliklinikka tavoittaa syrjäisten alueiden ihmiset turvallisuustilanteeltaan hauraissa olosuhteissa. Klinikka tuo terveyspalvelut lähelle niitä yhteisöjä, joista palveluiden pariin on vaikea päästä.

Kenelle?

Mobiiliterveysklinikan palvelut tavoittavat vuosittain noin 6000 ihmistä Afmadown alueen kylissä. Toukokuussa 2021-helmikuussa 2022 hanke pystyy ottamaan vähintään kaksinkertaisen potilasmäärän eli päivittäinen potilasmäärä nousee 30:stä 60-90: een. Suurin osa mobiiliklinikan potilaista on naisia ja lapsia, mutta klinikka palvelee koko yhteisöä. 45 prosenttia klinikan potilaista on alle 5-vuotiaita lapsia, 12 prosenttia on imettäviä äitejä ja 4 prosenttia raskaana olevia naisia. Raskaana olevia tavoitetaan myös kyläkätilöiden työn kautta.

Kenen kanssa?

Hanke toteutetaan yhteistyössä paikallisen yhteistyökumppani SAHDAn ja Jubamaan terveysministeriön kanssa. Suomen ulkoministeriö ja IOM rahoittavat hanketta. Hankkeella on ohjausryhmät Suomessa ja Somaliassa. Somaliassa ohjausryhmään kuuluu hankkeen hyödynsaajia. Suomessa ohjausryhmään kuuluu eri alojen edustajia, esimerkiksi terveys- ja kehitysyhteistyöalan ammattilaisia. Hankkeessa hyödynnetään Suomen somalidiasporan asiantuntemusta. Yhteistyökumppanina vammaiskysymysten valtavirtaistamisessa on Vammaiskumppanuus. Ympärileikkauksien ehkäisytyöhön etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita.

Milloin?

Hankkeen ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2019 ja jatkui vuoden 2021 loppuun. Hankkeen toinen vaihe sai rahoituksen ulkoministeriöltä vuosille 2021-22. Lisäksi toukokuussa 2021- helmikuussa 2022 hankkeella on täydentävä rahoitus IOM:n MIDA FINNSOM-ohjelmasta.

Lainaus mobiiliklinikan sairaanhoitajalta; Yksi haasteemme on, että potilaita on enemmän kuin meillä on resursseja. Olemme ratkaisseet haasteen tarjoamalla palveluita ensisijaisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville: raskaana oleville, imettäville, lapsille, vanhuksille ja vammaisille ihmisille.

Koonnin vuoden 2019 hanketyön tuloksista voit lukea tästä artikkelista: Mobiiliterveysklinikka Daryeel hoiti vuonna 2020 lähes 6000 ihmistä ja vastasi koronapandemian haasteisiin.

Voit tukea hanketta liittymällä Suomi-Somalia Seuran jäseneksi ja/tai ostamalla aineettoman lahjan.