Waaberi-hanke

Suomensomalialaisten työelämäedellytysten ja -osallisuuden vahvistaminen yksityisellä sektorilla

Waaberi-hankkeen tavoitteena on edistää suomensomalialaisten työelämäosallisuutta ja edellytyksiä työllistyä palkkatöihin yksityiselle sektorille, sekä vahvistaa itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä. Hankkeessa pyritään myös lisäämään suomensomalialaisten yrittäjyyskiinnostusta ja -osaamista, sekä omiin mahdollisuuksiin uskomista yrittäjänä.

Naisten työelämä- ja yrittäjyyskurssi 2019

Hankkeen kohderyhmänä on Suomessa asuvat somalialaistaustaiset henkilöt, jotka ovat työelämästä syrjässä ja/tai etsivät ammatillista polkuaan. Lisäksi tarkoituksena on hälventää suomalaisten työnantajien ja yritystoimijoiden ennakkoluuloja sekä madaltaa yritysten kynnystä palkata suomensomalialaisia työntekijöitä.

Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle lyhytmuotoisia yrittäjyyskursseja, työharjoittelumahdollisuuksia yksityiselle sektorille sekä mentorointia ja tukea yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Osana Waaberia olemme perustaneet uudenlaisen naisverkoston Finnish- Somali Women in Business, jonka tarkoituksena on koota yhteen käyttäjiensä näköinen uraverkosto. Verkosto on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille naisille taustaan katsomatta. Lisätietoa verkostosta löydät täältä.

Hankkeen kesto on 2019-2021.