Waaberi-hanke

Avaimet osallisuuteen, työllistymiseen ja yrittämiseen

Mitä teemme?

Waaberi-hanke vahvistaa suomensomalialaisten osallistujien itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä yksityisellä sektorilla sekä luo uskoa omiin mahdollisuuksiin yrittäjänä. Keinoja tähän ovat mm. kohderyhmälle räätälöidyt lyhytkurssit,  yrittäjyys- ja työelämäverkosto sekä palveluohjaus. Hanke toimii sillanrakentajana suomensomalialaisten, työllistymis- ja yrittäjyyspalveluja tuottavien tahojen ja työnantajien välillä. Palveluohjauksella tuemme suomensomalialaisia löytämään kullekin sopivat työllistymistä ja yrittäjyyden aloittamista ja/tai kehittämistä tukevat palvelut kuten mentoroinnin.

Hanke on perustanut naisten yrittäjyys- ja työelämäverkoston Finnish-Somali Women in Business, joka tuo yhteen suomensomalialaisia ja kantaväestöön kuuluvia yrittäjänä toimivia tai siitä kiinnostuneita naisia.  Lisätietoa verkostosta löydät täältä.

Vaikuttamis- ja viestintätyöllä Waaberi hälventää somalialaistaustaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja suomalaisessa yritysmaailmassa.  Lisäksi hanke tuottaa syksyllä 2020 selvityksen siitä, miten maahanmuuttajille suunnatut yrittäjyyspalvelut tavoittavat suomensomalialaisia yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä ja miten yrittäjyyspalveluita voisi kehittää kohderyhmän tarpeita vastaavammiksi.

 Nainen seuraa koulutuksessa diaesitystä.
Naisten työelämä- ja yrittäjyyskurssi 2019

Miksi teemme?

Suomensomalialaiset muodostavat neljänneksi suurimman maahanmuuttajaryhmän  Suomessa. Tilastojen mukaan maahanmuuttajaryhmistä suomensomalialaiset työllistyvät heikoimmin. Myös suomensomalialaisten yrittäjyysaste on alhainen sekä koko väestöön, että maahanmuuttajataustaiseen väestöön verrattuna. Suomensomalialaisissa on kuitenkin potentiaalia, jonka Waaberi-hanke haluaa tuoda esille ja käyttöön.  

Kenen kanssa?

Hanketta rahoittaa STEA. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniasta

Hanketta rahoittaa STEA. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OmniastaHanken Svenska handelshögskolanista ), Finnish-Somali Business Councilista, Lieksan Somaliperheyhdistyksestä, Monik ry:stä, ja NewCo Helsingistä. Muita yhteistyökumppaneita on Länsi-Suomen Somaliseura ry, Start up Refugees ja Suomen Diakoniaopiston toimintakeskus Sovinto.

Milloin?

Hankkeen kesto on 2019-2021.

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Anita Lintula 

Sähköposti: anita.lintula(at)suomisomaliaseura.fi

Puhelinnumero: 0407723439

Hankekoordinaattori (viestintä ja tapahtumat) Lotta Mäkipää

Sähköposti: lotta.makipaa(at)suomisomaliaseura.fi

Puhelinnumero: 0407724729