Waaberi-hanke

Avaimet osallisuuteen, työllistymiseen ja yrittämiseen

Mitä teemme?

Waaberi-hanke edistää suomensomalialaisten työelämäosallisuutta ja edellytyksiä työllistyä palkkatöihin yksityiselle sektorille tai yrittäjänä. Hanke vahvistaa osallistujien itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä sekä luo uskoa omiin mahdollisuuksiin yrittäjänä. Keinoja tähän ovat mm. kohderyhmälle räätälöidyt lyhytkurssit,  yrittäjyys- ja työelämäverkosto sekä palveluohjaus. Hanke toimii sillanrakentajana suomensomalialaisten, työllistymis- ja yrittäjyyspalveluja tuottavien tahojen ja työnantajien välillä. Palveluohjauksella tuemme suomensomalialaisia löytämään kullekin sopivat työllistymistä ja yrittäjyyden aloittamista ja/tai kehittämistä tukevat palvelut kuten mentoroinnin.

Waaberin perustama naisten yrittäjyys- ja työelämäverkoston Finnish-Somali Women in Business tuo yhteen suomensomalialaisia ja kantaväestöön kuuluvia yrittäjänä toimivia tai siitä kiinnostuneita naisia.  Lisätietoa verkostosta löydät täältä.

Vaikuttamis- ja viestintätyöllä Waaberi hälventää somalialaistaustaisiin kohdistuvia ennakkoluuloja suomalaisessa yritysmaailmassa.   Lisäksi hankkeen aikana tuotetaan selvitys siitä, miten maahanmuuttajille suunnatut yrittäjyyspalvelut tavoittavat suomensomalialaisia yrittäjyydestä kiinnostuneita henkilöitä ja miten yrittäjyyspalveluita voisi kehittää kohderyhmän tarpeita vastaavammiksi.

 Nainen seuraa koulutuksessa diaesitystä.
Naisten työelämä- ja yrittäjyyskurssi 2019

Miksi teemme?

Suomensomalialaiset muodostavat neljänneksi suurimman maahanmuuttajaryhmän  Suomessa. Tilastojen mukaan suomensomalialaisten työllisyys- ja yrittäjyysaste on alhainen sekä koko väestöön, että maahanmuuttajataustaiseen väestöön verrattuna. Kohderyhmän potentiaali on kuitenkin suuri ja siksi Waaberi-hanke tarjoaa palveluja sekä verkostoja työllistymisen ja yrittäjyyden tueksi.

Kenen kanssa?

Hanketta rahoittaa STEA. Hankkeen ohjausryhmään kuuluu edustajat Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OmniastaHanken Svenska handelshögskolanista, Finnish-Somali Business Councilista, Lieksan Somaliperheyhdistyksestä, Monik ry:stä, ja NewCo Helsingistä. Muita yhteistyökumppaneita on Länsi-Suomen Somaliseura ry, Start up Refugees ja Suomen Diakoniaopiston toimintakeskus Sovinto.

Hankkeessa tuotetut videomateriaalit löytyvät uudistetulta YouTube-kanavaltamme!

Milloin?

Hankkeen kesto on 2019-2021.

Yhteystiedot:

Hankepäällikkö Pie Hagström

Sähköposti: pie.hagstrom(at)suomisomaliaseura.fi

Puhelinnumero: 0407723209

Hankekoordinaattori (viestintä ja tapahtumat) Lotta Mäkipää

Sähköposti: lotta.makipaa(at)suomisomaliaseura.fi

Puhelinnumero: 0407724729