Waaberi-Hanke

Suomensomalialaisten työelämäedellytysten ja -osallisuuden vahvistaminen yksityisellä sektorilla

Waaberi- hankkeen tavoitteena on edistää suomensomalialaisten työelämäosallisuutta ja edellytyksiä työllistyä palkkatöihin yksityiselle sektorille, sekä vahvistaa itseluottamusta työnhaussa ja työelämässä etenemisessä. Hankkeessa pyritään, myös lisäämään suomensomalialaisten yrittäjyyskiinnostusta ja -osaamista, sekä omiin mahdollisuuksiin uskomista yrittäjänä.

Hankkeen kohderyhmänä on Suomessa asuvat somalialaistaustaiset henkilöt, jotka ovat työelämästä syrjässä ja/tai etsivät ammatillista polkuaan.

Hankkeessa tarjotaan kohderyhmälle lyhyt muotoisia yrittäjyyskursseja, työharjoittelumahdollisuuksia yksityiselle sektorille sekä mentorointia ja tukea yrittäjyydestä kiinnostuneille.

Hankkeen kesto 01.2019-12.2021

Yhteystiedot: Kadar Gelle, Kadar.Gelle@suomisomaliaseura.fi