Toimintaa kolmen vuosikymmenen ajan

Perustamisensa jälkeen Seuran ensimmäinen rooli oli toimia kotoutumisen tukijana Suomeen tulleille somalialaisille.  Myöhemmin Seura on ollut vahvasti mukana kotoutumisen edistämisessä ja järjestänyt aiheesta erilaisia seminaareja, tapahtumia sekä keskustelutilaisuuksia. Yhteistyö kotoutumisen edistämiseksi jatkuu edelleen muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Tällä hetkellä Seuran toiminnan painopiste on aktiivisissa hankkeissamme.

Lisäksi Seura on ollut mukana edistämässä Suomen ja Somalian välistä kaupankäyntiä. Seura toivoo, että suomalaiset eri sektorien yritykset hyödyntäisivät avautuvaa mahdollisuutta osallistua Somalian jälleenrakentamiseen, investointeihin ja yritysyhteistyöhön. Yhteistyö Finnish-Somali Business Councilin kanssa on osa Seuran työtä kauppasuhteiden tukemiseksi. Maiden väliset  suhteet ovat olleet hyvät jo 70-luvulta lähtien ja Suomella on hyvä maine Somaliassa. Suomen aktiivinen somalidiaspora pystyy nyt tarjoamaan tietotaitoaan suomalaisille yrityksille ja näin suomalaisilla yrityksillä on erinomaiset mahdollisuudet menestyä Somaliassa.

Kuva Finnish-Somali Business Council -kokouksesta, ihmiset istuvat pitkän pöydän ääressä ja katsovat diaesitystä

Aktiivinen toimintamme on jo pitkään näkynyt myös Somaliassa kehitysyhteistyöhankkeiden myötä. Tällä hetkellä Seuralla on kaksi aktiivista kehitysyhteistyöhanketta Somaliassa. Hankkeet liittyvät terveystietouden ja -palveluiden levittämiseen sekä ympäristönsuojeluun alueilla, jotka ovat vaikeasti saavutettavissa. Hankkeet tekevät yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi ympäristöhanke Ramaadissa hyödynnetään uusiutuvia energiamuotoja ja energiaa säästäviä keittimiä luonnon säästämiseksi, tehdään valistustyötä Somaliassa paikallishallinnon, koulujen, yliopistojen, paikallishallinnon ja yhteisöjen kanssa ympäristön suojelun lisäämiseksi. Hankkeissa huomioidaan erityisesti kestävän kehityksen tavoitteet agenda 2030 :n mukaisesti.

Kuvassa Seuran vapaaehtoiset esittelevät toimintaa Maailma kylässä- festivaalilla, esitteitä ja tuotteita pöydällä

Lisäksi Seuran toimintaan kuuluu monipuolisesti niin kulttuuritapahtumien, näyttelyjen, järjestäminen kuin monikulttuurisuuden edistäminen ruohonjuuritasolla. Esimerkiksi vuosittainen Maailma kylässä-festivaali on osa Seuran näkyvää jalkautumistoimintaa ja iloisia kulttuurien kohtaamisia. Voit seurata ajankohtaisia tapahtumia myös Facebook-sivuiltamme.