Mobiiliterveysklinikka Daryeel tavoittaa naisia ja lapsia Etelä-Somaliassa

Suomi-Somalia Seuran tukema kehitysyhteistyöhanke Daryeel-mobiiliterveysklinikka tavoitti vuonna 2019 noin 5700 ihmistä Jubamaassa Etelä-Somaliassa. Klinikka vierailee neljänä päivänä viikossa alueen kylissä, joista terveyspalveluiden pariin on vaikea päästä. Daryeel tavoittaa erityisen hyvin naisia ja lapsia, mutta palvelee koko yhteisöä. 2517 palveluja saaneista oli alle 5-vuotiaita lapsia, 683 imettäviä äitejä ja 283 raskaana olevia naisia.

Malaria oli yleisin diagnosoitu sairaus. Diagnosoinnin ja ilmaisen lääkityksen lisäksi hanke jakoi tietoa malarian ehkäisystä ja 200 malariaverkkoa köyhimmille perheille. Toiseksi yleisin diagnosoitu sairaus oli virtsatietulehdus ja kolmanneksi hengitystieinfektio. Lisäksi alueella yleisiä ovat ripulitaudit, madot, ihotulehdukset ja anemia. Hoidon lisäksi klinikka jakaa tietoa sairauksien ehkäisystä ja hygieniasta sekä ohjaa tarvittaessa laboratoriotutkimuksiin tai jatkohoitoon sairaalaan. Hankkeen autoa käytetään kuljetuksiin nopeaa hoitoa tarvittaessa ja vammaisten ihmisten kohdalla.

Kuva Somaliasta, sairaanhoitajia sekä kyläkätilöitä koulutuksessa istumassa pöydän ääressä
Mobiiliterveysklinikan neljä kenttätyöntekijää ja kuljettaja viikkopalaverissa.

Hanke järjesti myös neljän päivän täydennyskoulutuksen 20 alueen vapaaehtoiselle kyläkätilölle ja jakoi heille synnytysvälinepaketit. Koulutus lisäsi kätilöiden tietotaitoa hygieniasta ja valmiutta reagoida paremmin riskisynnytyksiin.

–  Kyläkätilöt ovat kokeneita ja tekevät työtään taitavasti ajoittain haastavissa olosuhteissa, arvioi hankkeen suomensomalialainen asiantuntija, sairaanhoitaja Nasro Farah.

Nasro Farah ja ohjausryhmän vetäjä Yusuf M. Mubarak ovat vähintään viikottain yhteydessä hanketyöntekijöihin ja ohjaavat heitä tarvittaessa esimerkiksi lääkevalinnoissa, raportoinnissa ja päivittäisessä turvallisuusarvioinnissa.  Alue on edelleen turvallisuuden puolesta epävakaa, joten kyliin matkustamisen riskit arvioidaan joka päivä uudelleen. Koronavirusepidemiaan valmistaudutaan myös Somaliassa, vaikka toistaiseksi diagnosoituja tapauksia on maassa vain muutamia.  Maaliskuun lopussa Afmadown alueen terveyshallinnon edustaja Dr. Hassan vieraili hankkeessa jakamassa tietoa koronaviruksesta ja Somalian tilanteesta.

Seura jätti ulkoministeriölle hakemuksen rahoituksen jatkosta vuosille 2021-22 maaliskuun lopussa. Mobiiliterveysklinikan arvokkaan perustyön jatkamisen lisäksi jatkohankkeessa lisätään tietoisuutta naisten ympärileikkauksien vaikutuksista, vammaisten ihmisten oikeuksista sekä pyritään varmistamaan työn jatko henkilökunnan koulutuksella, verkostoitumisella ja tiedonjaolla hankkeen saavutuksista. Hankkeen rahoituksesta suurin osa tulee ulkoministeriöltä. Osa rahoituksesta kerätään lahjoittajilta Suomessa ja vapaaehtoistyöllä.

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.