Caawinaad-hanke on kerännyt kehuja tärkeästä työstään

Caawinaad -hankkeen koordinaattori jakamassa maskeja 9/2020

Suomi-Somalia Seuran ja Länsi-Suomen Somaliseuran Caawinaad -hanke alkoi onnistuneesti heinäkuussa. Caawinaad -hanke pyrkii auttamaan koronatilanteessa somalitaustaisia perheitä sekä yhteisön jäseniä valtakunnallisesti tarjoten psykososiaalista tukea, puhelinpalvelua sekä terveysneuvontaa. Hankkeessa avattiin elokuun alussa ilmainen puhelinpalvelu numerossa 0800 302140, joka palvelee maanantaista keskiviikkoon klo 9-12 ja 13-14. Tässä vajaassa kolmessa kuukaudessa hanke on tavoittanut hyvin somaliyhteisöä ja palvelujen käyttöaste on ollut korkea sekä hankkeen palvelut ovat saaneet hyvää palautetta. 

Yhteistyöstä: Yhtenä hankkeen tarkoituksena on ollut edistää niin järjestöjen kuin yhteisön sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tätä ollaan edistetty hankkeen tiimoilta ja haluamme kiittää Helsingin ja Turun kaupunkeja yhteistyöstä sekä maskien tarjoamisesta niitä eniten tarvitseville. Tämän yhteistyön ansiosta maskeja jaetiin moskeijoissa, kaupoissa sekä kahviloissa jalkautumisten yhteydessä. Yhteistyö järjestöjen sekä yhteisön suuntaan on ollut hyvää ja sen toivotaan jatkuvan. Hankkeen ohjausryhmän jäseniä kiitetään yhteistyöstä sekä hyvistä kehitysideoista.

Viestinnästä: Niin kuin koronaviruksen alkuvaiheessa, törmäämme välillä edelleen koronavirusta koskeviin valeuutisiin. Valeuutiset saattavat koskea virusta, sen hoitoa, rokottamista tai taudin oireita. Haitallisen disinformaation osalta hankkeessa tuotetaan valeuutisista kertovaa materiaalia sekä keskitytään yleisen medialukutaidon lisäämiseen kaiken ikäisille. Tässä toimimme yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa ja materiaalit ovat valmiina jaettavaksi vuoden loppuun mennessä. Hanke on myös tehnyt vahvaa videoviestintää ja TV-kampanjoita koronahaasteiden esille tuomiseksi sekä sen vaaroista ja vakavuudesta varoittamiseksi ja tässä tehdään yhteistyötä Viestintä ja kehitys -säätiön kanssa. Videoiden tarkoituksena on ollut herättää keskustelua ja lisätä aiheen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Aiheesta on lisäksi valmistumassa ensimmäinen 45 minuutin mittainen keskusteluohjelma, jota lähetetään lähiaikoina suomenkielisillä satelliitti-tv kanavilla, joita moni yhteisön jäsen seuraa.

Palautteet: Hanke edistää osallisuutta sekä vahvistaa olemassa olevien infrastruktuurien hyödyntämistä. Se kerää myös palautteita yhteisön haasteista palvelujen käytöstä niiden parantamiseksi tulevaisuudessa. Kerätyt palautteet sekä viestit vahvistavat aiempien Suomen somalilääkärien yhdistyksen sekä Suomen somalialaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhdistyksen (SSTA) kyselyjen tuloksia.  Moni näkee edelleenkin, että palvelujen saamisessa on havaittavissa selkeää eriarvoisuutta. Tämä yleensä ilmenee hoidontarpeen vähättelynä tai vastahakoisuutena lähettää hoitoa tarvitseva jatkotutkimuksiin. Tähän toivomme parannuksia kaupungilta sekä lisä tutkimuksia aiheesta. Toisena tärkeänä asiana tuotiin esille koronakriisiin liittyvät arjen haasteet ja sen aiheuttamat vaikeudet esimerkiksi työntekoon liittyen. Työttömyys sekä etätyön tekemisen haasteet nostettiin esiin: ”Jos on iso perhe ja tilaa rajoitetusti on vaikea saada rauhaa etätyölle”. Matkustaminen oli myös asia, jota kaivattiin erityisesti. Tällä hetkellä lomia voitiin viettää vain kotipaikkakunnalla ja kotioloissa ei voitu rentoutua tai tavata ulkomailla asuvia ystäviä sekä lähiomaisia kuten ennen. Koronaohjeistuksien noudattamisesta oli vaihtelevia mielipiteitä, ja osa näki ettei ole järkevää, että osa väestöstä noudattaa niitä ja osa ei. Esimerkkinä maskien käyttö julkisissa kulkuneuvoissa.

Koska pandemian toinen aalto on käynnistynyt myös Suomessa eikä sen laantumista ole voitu ennustaa, yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Kodeissa, työpaikoilla sekä omissa piireissä tulee kiinnittää huomiota erityisesti maskien käyttöön, hyvään käsihygieniaan sekä turvaväleihin taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja jos on oireita kannattaa olla yhteydessä oman paikkakunnan terveyspalveluihin tai koronapäivitykseen. Tähän koronakriisin ylitse pääsemiseksi tarvitaan kaikkien panostusta sekä vastuullista toimintaa omalta kahdeltaan sekä muiden suojelemiseksi.

Haluamme kiittää STEA:aa sekä yhteistyökumppaneitamme!

Suomi-Somalia Seura ry & Länsi-Suomen Somaliseura ry

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.