Daryeel-mobiiliterveysklinikka jatkaa työtään kahden vuoden ajan

Daryeel-mobiiliterveysklinikkahanke sai ulkoministeriöltä jatkorahoituksen vuosille 2021-22. Hanke jatkaa perusterveydenhuollon palveluja tukevaa työtään Somalian Jubamaassa. Mobiiliterveysklinikka kiertää Afmadown alueen esikaupunkialueilla ja maaseutukylissä tarjoten terveyspalveluja erityisesti äideille, lapsille ja vanhuksille.  Hanke tekee myös terveysvalistustyötä hygienian ja sanitaation sekä malarianehkäisyn parissa  sekä täydennyskouluttaa alueen kyläkätilöitä äitiysterveyden parantamiseksi. 

Vuosina 2021-22 keskitytään hankkeen perustyön lisäksi hankkeen kestävyyden varmistamiseen, vammaisinkluusion vahvistamiseen ja tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisyyn alueella. Kaikilla näillä osa-alueilla verkostoituminen ja yhteistyö ovat keskeisiä tulosten aikaansaamiseksi.  Vammaisinkluusiosta hanketyössä  on sovittu yhteistyökoulutus Vammaiskumppanuuden kanssa, joka toteutetaan etäkoulutuksena korona- ja turvallisuustilanteen vuoksi. Muilla osa-alueilla yhteistyöverkostojen rakentaminen jatkuu alkuvuonna 2021. 

Koronaepidemiatilannetta hankealueella seurataan tarkasti.  Käytännön työssä seurataan Somalian kansallisia ohjeistuksia, ja terveysviranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Mobiiliterveysklinikan henkilökunnalle on hankittu suojavälineitä, ja näitä jaetaan myös hengitystieinfektiosta kärsivien perheille. 

Hankkeessa työskentelee Suomessa hankekoordinaattorina Anita Lintula yhden päivän viikossa. Anita työskentelee hankkeen hallinnon, viestinnän ja yhteistyön koordinoinnin parissa.   Hankeasiantuntijana työskentelee sairaanhoitaja Nasro Farah Dable, joka on yhteydessä Somalian tiimiin useamman kerran viikossa ja tukee tiimin työtä terveysalan asiantuntemuksella ja vuoropuhelulla somaliksi. Hankkeella on joka toinen kuukausi kokoontuva ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmän vetäjänä toimii Yusuf M. Mubarak., joka osallistuu mm. hankkeen taloushallintoon ja varainhankinnan kehittämiseen. Jos olet kiinnostunut terveysalan kehitysyhteistyöstä Somaliassa niin olet lämpimästi tervetullut tutustumaan siihen ohjausryhmän kokouksessa. Ilmaisethan kiinnostuksesi sähköpostilla anita.lintula@suomisomaliaseura.fi

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.