Yrittäjäkin voi muuttaa maailmaa

Waaberi-hankkeen naisten työelämä- ja yrittäjyysverkoston Finnish-Somali Women in Business toiminnot järjestettiin syksyllä virtuaalisesti koronatilanteen vuoksi. Perjantaina 4.12. Instagram-liven aamukahvihetkessä hankekoordinaattori Lotta ja yrittäjyysvalmentaja Marika Roth keskustelivat Marikan naisyrittäjille suunnatusta kirjasta Menestyjän bisnespakki. Kirjan voi tilata osoitteesta https://www.marikaroth.com/. Markika valmentaa yrittäjiä ja yrittäjäksi haluavia sekä TE-toimiston valmennuksissa että yksityisesti. Hän yhdistää henkisen valmennuksen talous- ja yritysvalmennukseen. Marika sanoi, että jos kirjasta tehtäisiin toinen painos sen nimeen tulisi naisyrittäjän sijasta “uuden ajan yrittäjä”, sillä myös monet miehet ovat olleet inspiroituneita sydämen kutsumuksen ja yrittämisen yhdistämisestä. Marikalla oli hyviä ideoita konkreettisia ideoita myös yritysidean testaamiseen. Yritysideoiden testaaminen on ollut naisverkostossakin yhtenä sisältötoiveena, joten mietimme Waaberissa jatkoyhteistyömahdollisuuksia Marikan kanssa. Voit katsoa Marikan ja Lotan keskustelun myös nauhoitteena Suomi-Somalia Seuran Instagramissa.

Syksyn toisilla virtuaalikahveilla  yrittäjätarinansa kertoi Hoiwa Oy:n perustaja Fadumo Ali, jota haastattelimme myös Hyvälle työlle paras tekijä-kampanjaan työnantajan näkökulmasta ks. https://suomisomaliaseura.fi/hyvalle-tyolle-paras-tekija/.  

Fadumo kuvailee itseään yrittäjäksi ja aktivistiksi. Yrittäjänä hän haluaa muuttaa maailmaa. Koronatilanteen vuoksi Hoiwa Oy keskittyy tällä hetkellä rekrytointipalveluihin sosiaali- ja terveysalalla, mutta yrityksen liikeideana tulevaisuudessa on tarjota kiireetöntä hoitoa ikäihmisille etäpalveluiden tukemana. Fadumo on työskennellyt kotihoidossa, ja koki sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta ongelmalliseksi kiireen. Fadumolle on tärkeää ihmisyys hoivatyössä –  työntekijät ja asiakkaat eivät ole robotteja. 

Yrittäjänä Fadumo on itseoppinut. Ennen Hoiwaa hänellä oli muslimivaatteiden verkkokauppa. Hän on opiskellut käytännössä yrittämisen perusteet. Ensimmäinen yritys toimi eri alalla, mutta sen opit ovat olleet hyödyksi myös Hoiwaa perustaessa. Fadumon perheessä ei ole muita yrittäjiä, ja hän ei ole myöskään etsinyt tukea yrittäjiä tukevista palveluista. 

Keskustelimme myös yrittäjän stressinhallinnasta. – Haastavin vaihe yrittäjänä oli se, kun tein palkkatöitä ja yrittämistä yhtä aikaa.  Hoidin yrityksen asioita myös lounastauoilla. Asiat helpottuivat ja selkeytyivät, kun luovuin palkkatöistä, vaikka monet  siitä varoittelivat. 

Fadumo kertoo olevansa tällä hetkellä töissä “24/7”. Stressiä hän hallitsee sillä, että hankalalta tuntuvina päivinä hän välttää tietoisesti maalaamasta “piruja seinille” ja etenee askel askeleelta.  – Kaikista haasteista olen selvinnyt tähän asti.  Vahvuuksikseen yrittäjän Fadumo kokee vahvan itseluottamuksen ja sinnikkyyden: “En luovuta.” 

Fadumon inspiraatiotarinan jälkeen jatkoimme Lotan ja Anitan suunnittelemalla Onnistumisen tähtihetki – ryhmäkeskustelulla. Tehtävänantona oli haastatella toista mistä tahansa työssä tai vapaa-ajalla tapahtuneesta onnistumisesta ja eritellä onnistumisen taustalla olevia voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja.  Ryhmäkeskustelun osallistujat palasivat innostuneina ja iloisina yhteiseen zoomiin vielä lopuksi. Yksi osallistuja kuvasi keskustelua näin: “Oli inspiroivaa kuulla, kuinka ihmiset eivät alistu vaan aktiivisesti muuttavat maailmaa.”

Keräsimme tapahtumasta myös palautetta. Seuraaviin tapaamisiin toivottiin mm. lisää inspiroivien naisyrittäjien tarinoita, yritysunelmien työpajaa, tietoa sijoittamisesta ja markkinoinnista sekä avointa keskustelua naisyrittäjien haasteista. Osallistujat kokivat, että ilta oli innostava ja inspiroiva, mutta aikaa vapaalle keskustelulle kaivattiin vielä enemmän. Toivon mukaan ensi kevät tuo tullessaan kasvokkain tapaamiset, ja vapaamuotoinen verkostoituminen on taas helpompaa.