Seuran toimintasuunnitelma ja strategia nyt luettavissa

Suomi-Somalia Seuran hallitus yhdessä työntekijöiden kanssa on työstänyt ensi vuoden toimintasuunnitelmaa ja Seuran strategiaa vuosille 2021-2025. Alla linkit dokumentteihin.

Strategia 2021- 2025

Toimintasuunnitelma 2021

Monimuotoisuus työyhteisössä vaatii tukea molempiin suuntiin

Ryhmäkuva panelisteista, juontajasta ja järjestäjistä.

Hyvälle työlle paras tekijä – webinaarin asiantuntijapuheenvuorot loivat myönteisen kuvan suomalaisen työelämän avoimuudesta ja halusta tukea työelämän monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta – varsinkin aloilla, joilla on työvoimapulaa. 

Kokosimme tähän muutamia keskeisiä pointteja Arto Mankisen (Stadin osaamiskeskus), Riitta Juntusen (SAK) ja Sanna- Mari Nymanin (Pohjolan liikenteen HR) puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta, johon osallistuivat Nina Meincke (S-ryhmän HR-johtaja), Pinja Grönholm (SDO erityisopettaja), Sadiyo Hassan (päiväkotiapulainen ja nuoriso-ohjaaja), Akram Farah (sosionomiopiskelija) ja Katja Leppänen (EK, juristi). 

 • Tutkimuksen mukaan myönteisimpiä maahanmuuttajia kohtaan ovat ne, jotka ovat itse työskennelleet maahanmuuttajien kanssa. Naiset ovat keskimäärin miehiä myönteisempiä. 
 • Osa työnantajista on jo tehnyt lukuisia toimenpiteitä maahanmuuttajien perehdyttämisen helpottamiseksi, esimerkkinä selkosuomen käyttö viestinnässä ja ohjeistuksessa, keskeisten ohjeiden kääntäminen työntekijöiden kielille ja ryhmämuotoiset kehityskeskustelut. 
 • Maahanmuuttajataustaiset työntekijät koetaan ahkerina ja joustavina – tosin tätä joustavuutta saatetaan välillä käyttää myös hyväksi. Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on tarvetta tiedolle omista oikeuksistaan työntekijänä, esimerkkinä perhevapaat tai työsuhteiden määräaikaisuuden perusteet. 
 • Maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat usein tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja suomen kielen opetusta oman alan sanaston osalta. 
 • Kantasuomalaiset työntekijät tarvitsevat rohkeutta puhua englantia tarvittaessa, selkosuomen taitoa ja tietoa eri uskonnoista ja kulttuureista.  
 • Työnantajat kaipaavat tukea monimuotoisen työyhteisön kieli- ja vuorovaikutushaasteisiin. 
 • Työnantajat tarvitsevat helposti saavutettavaa tietoa rekrytointia, perehdytystä ja monimuotoisen työyhteisön toimintaa tukevista tuki-, ohjaus- ja koulutuspalveluista. 
 • Työllistymispolkujen kuvaus ja konkretisointi auttavat sekä työnhakijaa että rekrytoijaa
 • Monimuotoisuus, sallivuus ja hyväksyvyys työyhteisössä on kaikkien etu. Monimuotoisuutta on monenlaista ja osa on esimerkiksi elämäntilanteesta tai sairaudesta johtuvaa. 
 • Yritysten hyvien käytäntöjen dokumentointi ja onnistumistarinoiden esille nostaminen on yksi tapa edistää työelämän monimuotoisuutta. 
 • Oikeanlainen tuki ammatinvalintaan on tärkeää maahanmuuttajille, jotta he löytävät todella itseä kiinnostavan ja itselle sopivan ala. Tämä motivoi ja auttaa työelämässä monella tapaa. 

Webinaarin yhdeksi johtopäätökseksi tuli, että myös työnantajat tarvitsevat tukea rekrytointiin, perehdytykseen ja monimuotoisen työyhteisön hyvien käytäntöjen kehittämiseen. Tätä tukea on saatavilla, mutta sen löytäminen voi joskus olla vaikeaa kentän pirstaleisuuden vuoksi.

Kokemusasiantuntijoiden puolelta nousi esille mm.  avun pyytämisen taito: On tärkeää osata pyytää apua ja neuvoa, jos ei osaa tai ymmärrä jotain asiaa tai jokin epäkohta mietityttää.  Esimiehet ja perehdyttäjät ovat sitä varten. 

Kiitokset hyvästä yhteistyöstä vielä kaikille puhujillemme, panelisteille, juontaja Salvador Alogolle sekä yhteistyökumppanillemme Sovinnolle. 

Linkit kampanjahaastatteluihin:

Sosionomiopiskelija Akram Farah “Esimiehen tuki on tärkein.” 

Erityisopettaja Pinja Grönholm “Yhteinen tavoite on paras tavoite.” 

Suomen Yrittäjät Aicha Manai “Kaikki lähtee representaatiosta.” 

Linkki webinaaritallenteeseen: https://fb.watch/1ry8VmExX_/ 

Inspiroiva ilta virtuaalikahvien merkeissä

Tiistai-iltana 15.9. naisverkostomme Finnish-Somali Women in Business kokoontui Zoomin äärelle virtuaalisen kahvihetken merkeissä. Mukana oli niin tuttuja kuin uusiakin kasvoja sekä kaksi mahtavaa puheevuoroa. Illan inspiraatiopuheesta vastasi ugandalaissyntyinen Harriet Aryenda, jonka yritys The Natural Beauty Shop on saanut alkunsa 2012.

Harrietia itseään inspiroivat naiset, jotkat ovat kokeneet paljon ja jotka eivät ole luovuttaneet. Haasteeksi hän koki tietyt leimat, jotka liittyvät hänen taustaansa. Hän on maahanmuuttaja, nainen ja vielä afrikkalainen. Esimerkiksi rahoitukseen kiinnipääsyn hän koki hankalammaksi kuin keskimäärin. Tukea yrittäjyyden alkutaipaleilla hänelle tarjosi nykyisen NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut. Harriet kertoi myös, että verkostot ovat tärkeä osa yrittäjyyttä. Verkostojen kautta löytyy asiakkaita ja pysyy myös perillä ajankohtaisista trendeistä. Esimerkiksi Curly Girl-trendi on tuonut verkostojen kautta kaupalle asiakkaita. 

Harriet Aryenda, kuva: Yrittäjät

Yrittäjän hyvinvoinnista keskusteltaessa Harriet kertoi tehneensä töitä 24/7. Nyt hän varaa vapaapäiville aikaa, sillä on huomannut, ettei yritys pyöri, jos oma hyvinvointi ei ole kohdallaan. Lisäksi Harriet korosti, että on tärkeää olla joku itselle tärkeä harrastus, joka vie ajatukset muualle.

Vahvuudekseen yrittäjänä Harriet koki sen, että hän on helposti lähestyttävä ja hän kuuntelee asiakkaitaan tarkasti. Hän on läsnä asiakkaille sellaisina kuin he kulloinkin ovat. The Natural Beauty Shopin löydät sekä verkosta että Hämeentieltä, Helsingistä!

Toisena osana Susanne Mulbah kertoi meille kuinka NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut voivat auttaa yrittäjää alkuun. NewCo Helsingin palvelut ovat maksuttomia, eivätkä ne sido mihinkään. Lisätietoa palveluista löytyy osoitteesta https://newcohelsinki.fi/fi/ .

Kaiken kaikkiaan virtuaalikahvit oli osallistujapalautteen mukaan hyödyllinen tapahtuma sekä sisältö oli kiinnostavaa ja inspiroivaa. Toivottavasti seuraavan kerran tapaamme naisverkoston kanssa livenä, jolloin verkostoitumiselle ja vapaalle keskustelulle olisi enemmän aikaa. Mikäli kiinnostuit naisverkostostamme, klikkaa itsesi osoitteeseen https://www.facebook.com/finnishsomaliwomeninbusiness. Ehdota itseäsi kouluttamaan tai kertomaan tarinasi yrittäjänä!