Daryeel-mobiiliterveysklinikan sairaanhoitaja Rasmi kertoo työstään

“Nimeni on Rasmi Kulmie ja työskentelen SAHDA:n toteuttamassa ja Suomi-Somalia Seuran tukemassa mobiiliklinikkahankkeessa Afmadwssa, Somaliassa. Olen ollut hankkeessa työntekijänä noin puolisen vuotta. Minulla on  ollut etuoikeus olla mukana toteuttamassa hanketta, joka edistää äitien ja lasten sekä Afmadowen yhteisön hyvinvointia. Daryeel- mobiiliterveysklinikka mahdollistaa perusterveydenhuoltopalveluja, neuvontaa sekä lääkityksestä huolehtimisen 30 potilaalle neljä kertaa viikossa.  Hanke myös tarjoaa työntekijöille kehittymis-, koulutus- ja neuvontapalveluita paikallisen järjestön sekä Suomi-Somalia Seuran asiantuntijoilta.  Mobiiliklinikan palvelut ovat käyttäjille täysin maksuttomia ja tätä arvostetaan suuresti etenkin suurimpien hyödynsaajien kuten äitien, lasten, vammaisten sekä vähävaraisten toimesta.

Perusterveyspalveluiden lisäksi hanke tukee  alueen terveydenhuollon palveluiden kehittämistä ja parantamista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja tarvittaessa lähettää potilaat laboratorio- tai/ja jatkotutkimuksiin alueelliseen sairaalaan, joka toimii minimaalisilla voimavaroilla täällä syrjäisellä alueella. Myös yhteistyö yhteisön kanssa on vahvaa ja hankkeessa toteutetaan terveysvalistusta, esimerkiksi rokotuksista ja niiden tärkeydestä. Myös tässä työssä korostuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, sillä mobiiliklinikka ei suorita rokotuksia vaan potilaat ohjataan oikeille tahoille.

Hanke kouluttaa kyläkätilöitä ja tästä meillä on ollut hyviä kokemuksia. Lasten hyvinvoinnin ja ravitsemustilan seuranta on yksi mobiiliklinikan tärkeimmistä tehtävistä. Jos klinikkavierailun yhteydessä todetaan, että lapsi on aliravittu ja tarvitsee lisäravinteita sekä ravitsemusterapiaa, perhe ohjataan eteenpäin järjestöille, jotka voivat tukea heitä ravitsemuksessa ja tarjota lisäravinteita. Hankkeesta hyötyvät pääasiassa äidit sekä pienet lapset – samoin iäkkäät, vammaiset sekä vähävaraiset, jotka eivät voi hankkia lääkkeitä, käyttää kalliita yksityisiä palveluita tai voi mennä toisille paikkakunnille hakemaan palveluja. Mobiiliklinikka tuo palvelut lähelle yhteisöä ja täten kynnys käyttää palveluita on matala. Klinikka tarjoaa laadukkaita terveyspalveluita ja neuvontaa ja on arvostettu yhteisön keskuudessa, paikallishallinnossa sekä järjestöjen keskuudessa hankealueella.

Hankealueella tavataan paljon eri sairauksia, joista yleisimpiä ovat malaria, hengitys- ja virtsatieinfektiot sekä erilaiset ihoinfektiot.  Päivittäinen työ klinikalla on vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Klinikalla tapaa paljon ihmisiä, jotka arvostavat palveluita ja ovat iloisia, kun heitä palvellaan. Työntekijöinä saamme myös energiaa, kun näemme miten klinikkatyö auttaa paikallisia ja ihmiset kiittävät. Viikoittain klinikalla kohdataan erilaisia haasteita, kuten päivittäisen potilasmäärän ylittäminen ja uusien ihmisten saapuminen kauempaa hakemaan apua sekä lääkitystä. Tällöin pyrimme vastaanottamaan ensin heikoimmassa asemassa olevat potilaat kuten raskaana olevat, imettävät, vammaiset sekä vanhukset.

Klinikalla tapaamme säännöllisesti uusia potilaita, joten terveysvalistus on jatkuvaa. Pyrimme jakamaan tietoisuutta eri sairauksista, korostamaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja jaamme tietoa myös käsihygieniasta sekä sanitaatiosta.

Koronan suhteen Somaliassa tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Afmadowssa ei ole vielä todettu koronatartuntoja ja kiitos tästä kuuluu Jumalalle. Meillä on kuitenkin ollut keskusteluja koronasta ja valmiustilasta  Afmadowssa. Myös  Seura oli myös mukana antamassa tukea työntekijöille.

Kiitämme Suomi-Somalia Seuraa sekä kaikkia, jotka ovat osallistuneet hankkeen jatkumisen mahdollistamiseen. Haluan myös kiittää Suomea hankkeen tukemisesta.”

Rasmi Kulmie, Afmadow