Mobiiliterveysklinikka Daryeel hoiti vuonna 2020 lähes 6000 ihmistä ja vastasi koronapandemian haasteisiin

Lääkärin vastaanotto, kuvassa naisia lapsineen sekä lääkäri ja sairaanhoitovälineitä
Kuva lääkäristä Somaliassa jakamssa lääkkeitä naisille ja lapsille.

Suomi-Somalia Seuran tukema kehitysyhteistyöhanke Daryeel-mobiiliterveysklinikka tavoitti vuonna 2020 noin 5844 ihmistä Jubamaassa Etelä-Somaliassa. Liikkuva klinikka vierailee neljänä päivänä viikossa niissä alueen kylissä, joista terveyspalveluiden pariin on vaikea päästä. Daryeel tavoittaa erityisen hyvin naisia ja lapsia, mutta palvelee koko yhteisöä ja sen haavoittuvassa asemassa olevia. 1917 palveluja vuonna 2020 saaneista oli alle 5-vuotiaita lapsia, 1294 alle 15-vuotiaita lapsia ja nuoria, 724 imettävää äitiä, 354 raskaana olevaa ja 150 eri tavoilla vammaista ihmistä. 

Kuukausittainen vammaisten potilaiden määrä lisääntyi loppuvuotta kohti vammaisten ihmisten huomioon ottamiseen liittyvien keskustelujen myötä. Alueen vammaiset ihmiset perustivat Suomi-Somalia Seuran ja yhteistyökumppani SAHDAn keskustelujen myötä oman vammaisten ihmisten yhdistyksen – Afmadow Disability Associationin. 

Mobiiliterveysklinikka teki tiivistä yhteistyötä paikallisen terveyshallinnon kanssa Covid19-pandemian hoidossa, ja valmisteli Covid19-valmiussuunnitelman hankkeelle. Sairaanhoitaja ja hankkeen asiantuntija Nasro Farah tuki henkilökuntaa online-keskusteluilla ja jakamalla koulutusmateriaalia sekä Suomi-Somalia Seuran terveysneuvontahanke Caawinaadin tiedotusmateriaalia. Hankkeen työntekijät ja vapaaehtoiset kyläkätilöt saivat lisäksi täydennyskoulutusta hoitoetiikasta ja tarttuvien tautien ehkäisystä, erityishuomion kohteena Covid19. Hanke jakoi myös 100 hyttysverkkoa haavoittuvimmassa asemassa oleville perheille.  

Daryeelin ohjausryhmä päätti hakea jatkorahoitusta ulkoministeriöltä hankkeelle, koska työn kestävyyden varmistaminen vaikutti epätodennäköiseltä hauraalla ja etäisellä hankealueella Covid19-pandemian aiheuttaessa lisähaasteita verkostoitumiselle. Verkostoitumisen vahvistaminen aloitettiin kuitenkin jo alkuvuonna 2020. Hankekoordinaattori Anita Lintula  järjesti yhdessä ohjausryhmän puheenjohtaja Yusuf M. Mubarakin kanssa verkostoitumistapaamisen Somaliassa terveyden parissa toimiville järjestöille. Vuonna 2020 Seura haki myös kolmea uutta rahoitusta: 1. ulkoministeriöltä jatkorahoitusta vuosille 2021-22, 2. Fingon Powerbankilta raportoinnin kehittämisrahoitusta ja 3. täydennysrahoitusta IOM:n MIDA FINNSOM-hankkeelta vuodelle 2021. MIDA FINNSOM-hankkeen toinen vaihe keskittyy äitiys- ja lapsiterveyspalveluiden saavutettavuuden parantamiseen. 

Hanke sai myönteisen päätöksen kaikkiin hakemiinsa rahoituksiin, josta voi onnitella Daryeel-tiimiä sekä Somaliassa että Suomessa. Hyvä työ kantaa hedelmää!  Jatko- ja täydennysrahoitusten turvin Daryeel-klinikka pystyy ainakin väliaikaisesti hoitamaan enemmän ihmisiä, täydennyskouluttamaan terveydenhuollon henkilökuntaa, kehittämään raportointia ja jakamaan tietoa mobiiliterveysklinikan opeista.

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.