Suomi-Somalia Seura ja IOM käynnistivät yhteistyön Somalian Jubamaassa

Hankkeen uudet työntekijät Hawa Hussein ja Nimo Omar osallistuivat kesäkuun lopussa järjestettyyn koulutukseen lasten sairauksien hoidosta, immunisaatiosta ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisystä.

Suomi-Somalia Seuran tukema Daryeel-mobiiliterveysklinikkahanke sai täydentävän rahoituksen IOM:ltä toukokuulle 2021 – helmikuulle 2022. Liikkuva terveysklinikka Daryeel tuo terveyspalvelut myös vaikeammin saavutettaviin paikkoihin. 

Suomi-Somalia Seuralla on pitkä kokemus toiminnasta turvallisuustilanteeltaan hauraalla Jubamaan alueella.  IOM:n rahoituksen turvin Daryeel-klinikka pystyy hoitamaan enemmän potilaita ja järjestämään täydennyskoulutuksia henkilökunnalle, terveyshallinnon työntekijöille ja alueen kyläkätilöille. Hankkeen henkilöresurssit kasvoivat sekä Somaliassa että Suomessa.

Touko-kesäkuussa hankekoordinaattori Abdiwali Aden ja hankeasiantuntija Nasro Farah rekrytoivat yhteistyössä terveyshallinnon kanssa lisää henkilökuntaa. Kesäkuun lopussa koko uusi tiimi oli kasassa yhteisten ponnistelujen ansiosta.

– Syrjäiselle hankealueelle ei ole aina helppoa löytää pätevää henkilökuntaa. Pätevä henkilökunta on ollut Daryeelissa aina ensiarvoisen tärkeää, jotta hankkeen tavoitteet voidaan saavuttaa.  Rekrytoinnissa huomioidaan moninaisuus ja sukupuolten tasa-arvo. Tällä kertaa rekrytoimme 2 naista ja 3 miestä. Nyt kenttätiimissä työskentelee yhteensä 3 naista ja 5 miestä, kertoo Nasro Farah.

Kesäkuun lopussa hanke järjesti ensimmäinen koulutuksen, johon osallistui 20 terveysalan ammattilaista, joista 15 oli Daryeelin/SAHDA-järjestön henkilökuntaa, 2 paikallisesta sairaalasta ja 3 muista kansalaisjärjestöistä.  Koulutuksen aiheina olivat lasten sairauksien hoito (IMCI) immunisaatiosta (EPI) ja tyttöjen sukuelinten silpomisen ehkäisy mobiilissa toimintaympäristössä.

Koulutukseen osallistuneet saivat todistuksen.

Somalian hankekoordinaattori Abdiwali Aden kertoo, että koulutuksessa keskusteltiin myös vammaisten ihmisten huomioonottamisesta mobiiliterveysklinikan työssä sekä asenteista vammaisuutta kohtaan keväällä yhteistyössä Vammaiskumppanuuden kanssa järjestetyn koulutuksen pohjalta.

– Osallistujien palautteet olivat myönteisiä. Olen tyytyväinen, että olemme saaneet henkilökunnan rekrytoitua ja ensimmäisen koulutuksen järjestettyä onnistuneesti. Tästä on hyvä jatkaa.

Hankekoordinaattori Abdiwali Aden osallistumassa ryhmäkeskusteluun kesäkuun lopussa järjestetyssä koulutuksessa.

Daryeel-hankkeen työtä tukee Suomesta hankeasiantuntija Nasro Farahin lisäksi hankekoordinaattori Anita Lintula sekä kesäkuussa laajennettu ohjausryhmä. Ohjausryhmän työhön osallistuu Suomi-Somalia Seuran hallituksen edustajien lisäksi edustajia Somalian terveydenhuollon parissa työskentelevistä suomalaisista järjestöistä, Jubamaan terveyshallinnosta ja IOM:stä.

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.