REKRYTOIMME!

TYÖPAIKKA ILMOITUS – DARYEEL MOBIILIKLINIKKA

Kuka olemme:

Suomi-Somalia Seura on rekisteröity yhdistys, joka edistää somalialaisten ja suomalaisten ystävyyttä ja kanssakäymistä. Seura tekee kehitysyhteistyötä Somaliassa ja työskentelee Suomessa asuvan somalialaistaustaisen väestön hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen osallisuuden lisäämiseksi.

Mitä etsimme:

Etsimme nyt osa-aikaista hankekoordinaattoria Suomen ulkoministeriön tukemaan kehitysyhteistyöhankkeeseen Somaliassa. Mobiiliklinikkahankkeessa (Daryeel) tuodaan terveyspalveluita vaikeasti saavutettaville alueille Jubamaassa, eteläisessä Somaliassa. 

Lyhyt työnkuva:

Työssä toimit Hankekoordinaattorina Mobiiliklinikka hankkeessa. Työnkuvaasi kuuluu hankkeen koordinointi ja seuranta. Lisäksi vastaat hankkeen toimintojen ja varainkeruun suunnittelussa ja kehittämisestä sekä hankeraportoinnista Somaliassa resurssien mukaan. Hankekoordinaattori toteuttaa myös hankeviestintää yhteistyössä hallitusviestinnän kanssa. Koordinaattorin työaika on 1 päivä (7,5 h) viikossa. Hankekoordinaattorin palkka on 600 euroa kuussa (työaika 7,5 h/vko). Noudatamme sosiaalialan järjestöjen työehtosopimusta.

Mitä edellytämme:

Edellytämme hakijalta kokemusta kehitysyhteistyöhankkeiden hallinnosta (etuna kokemus mm. ulkoministeriön tukemista hankkeista), soveltuvaa koulutustaustaa, hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja sekä sujuvaa suomen- sekä englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii itseohjautuvaa ja oma-aloitteista työotetta, organisaatiotaitoa ja kykyä hallita laajoja kokonaisuuksia. Arvostamme perehtyneisyyttä Afrikan sarven ja Somalian kehityskysymyksiin sekä terveysalan kehityshankkeisiin. Eduksi on myös somalin kielen taito sekä mahdollisuus matkustaa Somaliaan hankealueelle yhdessä Seuran hankeasiantuntijan kanssa tarvittaessa. Lisäksi toivomme löytävämme henkilön, jolla on kiinnostusta toimia monikulttuurisessa ympäristössä ja kehittää järjestöä kokonaisvaltaisesti.

Mitä tarjoamme:

Tarjoamme mahdollisuutta työskennellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen kentällä, jossa on mahdollisuus verkostoitua ja kehittyä. Työssä pääset mukaan kehittämään ja ideoimaan terveystoimia Somaliassa ja rakentamaan yhteistyöverkostoja niin Suomessa kuin Somaliassa. Tarjoamme myös mahdollisuuden tutustua Somaliaan ja somalialaiseen kulttuuriin.

Kaksivuotinen kehitysyhteistyöhanke jatko osa toteutetaan vuosina 2023–2024. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2024 asti, edellyttäen rahoituksen vuosittaista jatkoa. Etätyöskentely on mahdollista (sovitaan erikseen). Työhön perehdytetään tehtävän alussa ja tukea on mahdollista saada hankkeen ohjausryhmältä.

Mukaan meille?

Lähetä hakemus ja CV viimeistään 18.3.2023 osoitteeseen (info@suomisomaliaseura.fi) otsikolla Hankekoordinaattori Daryeel. Haastattelut pidetään maaliskuun aikana, tarkka ajankohta sovitaan haastatteluihin valittujen henkilöiden kanssa. Paikka täytetään heti sopivan henkilön löydyttyä.

Lisätietoja tehtävästä:

Kehitysyhteistyö ohjausryhmän puheenjohtaja: Yusuf M.Mubarak, puh. +358 40 522 3958 (myös WhatsApp) (klo 15-17 välisenä aikana) tai sähköpostitse yusuf.m.mubarak@gmail.com

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.