Äänestyksen ABC

Suomi-Somalia seura on kerännyt kuluneen kuukauden aikana omaan sosiaaliseen mediaan yleistietoa äänestämisestä ja tulevista eduskuntavaaleista.

Eduskuntavaalit pidetään 2.4.2023, ennakkoäänestäminen on alkanut 22.3 ja jatkuu aina 28.3 asti.

Tässä listattuna lyhyesti kuukauden pääpointit:

Historia:

 • Suomen perustuslain mukaan valtiovalta kuuluu Suomen kansalaisille, siksi suomalaisilla on oikeus äänestää eri vaaleissa.
 • Eduskuntavaaleissa valitaan 200 edustajaa. Aiemmin hallituksen muodosti presidentti, mutta nykyisin tätä valtaa käyttää itse eduskunta.
 • Ensimmäisen kerran hallitusneuvottelut uuden perustuslain mukaan järjestettiin vuonna 2003.
 • Suomalaisen eduskunnan ja valtiovallan kehityksen päämääränä on ollut luoda täysistunnoista kansallisen poliittisen keskustelun areena. Tarkoituksena on keskustella ja ottaa kantaa päiväkohtaisiin kysymyksiin ja kansalaisten aloitteisiin.

Eduskunta ja hallitus

 • Hallitus muodostetaan suurimman äänimäärän saaneen eduskuntapuolueen johdolla. Puolueita voi olla useampi, mikäli äänimäärä jakautuu tasaisesti. Eduskuntapuolueiden puheenjohtajat kutsutaan hallitustunnusteluihin, joissa käydään voittajapuolueen johdolla keskeisiä kysymyksiä ja eri puolueiden näkökulmia yhteistyöhön.
 • Eduskunnan tehtävä on säätää- ja päivittää lakeja.
 • Eduskunta on velvollinen käsittelemään kansalaisaloitteita ja äänestämään lakiehdotuksia.
 • Eduskunta käyttää myös budjettivaltaa, eli päättä valtion taloudesta (menot/tulot)
 • Muodostuu hallituspuolueet ja oppositio. Oppositioon kuuluvat kaikki ne puolueet, jotka eivät tue edellä mainittujen hallitustunnustelujen lopputulosta ja näin ollen istuvaa hallitusta.

Vaalikoneet

 • Äänestyspäätös on sinun henkilökohtainen päätös. Äänestyspäätöksestä ei tarvitse puhua muille, sillä se on vaalisalaisuus.
 • Puolueet edustavat erilaisia arvoja ja painottavat eri asioita omissa strategioissaan. Puolueilla on siis omat puoluestrategiat ja niihin voi tutustua puolueiden omilla sivuilla.
 • Mikäli et ole varma ehdokkaasta, voit tutkiskella niitä vaalikoneen avulla. Vaalikoneita tarjoaa mm. Yle, Ilta-Sanomat, Helsingin Sanomat ja Nuorten vaalikone.

Äänestäminen

 • Äänestäminen on etuoikeus, jolla sinun on mahdollista vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Jokaisella yli 18-vuotiaalla Suomen kansalaisella on oikeus äänestää.
 • Äänestää voit missä tahansa ennakkoäänestyksen aikaan (22.-28.3.2023). Itse vaalipäivänä (2.4.2023) äänestäminen suoritetaan ennakkoon määrätyillä vaalipaikoilla, jotka lukevat äänestysluvassa.
 • Äänestäjät ja äänestettävät ovat jaettu vaalipiireittäin. Et voi äänestää vaalipiirisi ulkopuolelta. Muista siis tarkastaa, onhan äänestämäsi henkilö sinun vaalipiiristäsi.
 • Äänestämistä ei tarvitse jännittää.
 • Ohjeita vaalipaikalle:
Kuva: https://vaalit.fi/aanestaminen-vaalipaivana

Muista käyttää ääntäsi!

Ps. Vaaliviikolla järjestetään useita monikielisiä vaalikeskusteluja. Lisätietoa löydät YLE/monikieliset vaalikeskustelut.

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.