Monimuotoisuus työyhteisössä vaatii tukea molempiin suuntiin

Ryhmäkuva panelisteista, juontajasta ja järjestäjistä.

Hyvälle työlle paras tekijä – webinaarin asiantuntijapuheenvuorot loivat myönteisen kuvan suomalaisen työelämän avoimuudesta ja halusta tukea työelämän monimuotoisuutta ja monikulttuurisuutta – varsinkin aloilla, joilla on työvoimapulaa. 

Kokosimme tähän muutamia keskeisiä pointteja Arto Mankisen (Stadin osaamiskeskus), Riitta Juntusen (SAK) ja Sanna- Mari Nymanin (Pohjolan liikenteen HR) puheenvuoroista sekä paneelikeskustelusta, johon osallistuivat Nina Meincke (S-ryhmän HR-johtaja), Pinja Grönholm (SDO erityisopettaja), Sadiyo Hassan (päiväkotiapulainen ja nuoriso-ohjaaja), Akram Farah (sosionomiopiskelija) ja Katja Leppänen (EK, juristi). 

 • Tutkimuksen mukaan myönteisimpiä maahanmuuttajia kohtaan ovat ne, jotka ovat itse työskennelleet maahanmuuttajien kanssa. Naiset ovat keskimäärin miehiä myönteisempiä. 
 • Osa työnantajista on jo tehnyt lukuisia toimenpiteitä maahanmuuttajien perehdyttämisen helpottamiseksi, esimerkkinä selkosuomen käyttö viestinnässä ja ohjeistuksessa, keskeisten ohjeiden kääntäminen työntekijöiden kielille ja ryhmämuotoiset kehityskeskustelut. 
 • Maahanmuuttajataustaiset työntekijät koetaan ahkerina ja joustavina – tosin tätä joustavuutta saatetaan välillä käyttää myös hyväksi. Maahanmuuttajataustaisilla työntekijöillä on tarvetta tiedolle omista oikeuksistaan työntekijänä, esimerkkinä perhevapaat tai työsuhteiden määräaikaisuuden perusteet. 
 • Maahanmuuttajataustaiset työntekijät tarvitsevat usein tietoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä ja suomen kielen opetusta oman alan sanaston osalta. 
 • Kantasuomalaiset työntekijät tarvitsevat rohkeutta puhua englantia tarvittaessa, selkosuomen taitoa ja tietoa eri uskonnoista ja kulttuureista.  
 • Työnantajat kaipaavat tukea monimuotoisen työyhteisön kieli- ja vuorovaikutushaasteisiin. 
 • Työnantajat tarvitsevat helposti saavutettavaa tietoa rekrytointia, perehdytystä ja monimuotoisen työyhteisön toimintaa tukevista tuki-, ohjaus- ja koulutuspalveluista. 
 • Työllistymispolkujen kuvaus ja konkretisointi auttavat sekä työnhakijaa että rekrytoijaa
 • Monimuotoisuus, sallivuus ja hyväksyvyys työyhteisössä on kaikkien etu. Monimuotoisuutta on monenlaista ja osa on esimerkiksi elämäntilanteesta tai sairaudesta johtuvaa. 
 • Yritysten hyvien käytäntöjen dokumentointi ja onnistumistarinoiden esille nostaminen on yksi tapa edistää työelämän monimuotoisuutta. 
 • Oikeanlainen tuki ammatinvalintaan on tärkeää maahanmuuttajille, jotta he löytävät todella itseä kiinnostavan ja itselle sopivan ala. Tämä motivoi ja auttaa työelämässä monella tapaa. 

Webinaarin yhdeksi johtopäätökseksi tuli, että myös työnantajat tarvitsevat tukea rekrytointiin, perehdytykseen ja monimuotoisen työyhteisön hyvien käytäntöjen kehittämiseen. Tätä tukea on saatavilla, mutta sen löytäminen voi joskus olla vaikeaa kentän pirstaleisuuden vuoksi.

Kokemusasiantuntijoiden puolelta nousi esille mm.  avun pyytämisen taito: On tärkeää osata pyytää apua ja neuvoa, jos ei osaa tai ymmärrä jotain asiaa tai jokin epäkohta mietityttää.  Esimiehet ja perehdyttäjät ovat sitä varten. 

Kiitokset hyvästä yhteistyöstä vielä kaikille puhujillemme, panelisteille, juontaja Salvador Alogolle sekä yhteistyökumppanillemme Sovinnolle. 

Linkit kampanjahaastatteluihin:

Sosionomiopiskelija Akram Farah “Esimiehen tuki on tärkein.” 

Erityisopettaja Pinja Grönholm “Yhteinen tavoite on paras tavoite.” 

Suomen Yrittäjät Aicha Manai “Kaikki lähtee representaatiosta.” 

Linkki webinaaritallenteeseen: https://fb.watch/1ry8VmExX_/ 

Caawinaad-hanke on kerännyt kehuja tärkeästä työstään

Caawinaad -hankkeen koordinaattori jakamassa maskeja 9/2020

Suomi-Somalia Seuran ja Länsi-Suomen Somaliseuran Caawinaad -hanke alkoi onnistuneesti heinäkuussa. Caawinaad -hanke pyrkii auttamaan koronatilanteessa somalitaustaisia perheitä sekä yhteisön jäseniä valtakunnallisesti tarjoten psykososiaalista tukea, puhelinpalvelua sekä terveysneuvontaa. Hankkeessa avattiin elokuun alussa ilmainen puhelinpalvelu numerossa 0800 302140, joka palvelee maanantaista keskiviikkoon klo 9-12 ja 13-14. Tässä vajaassa kolmessa kuukaudessa hanke on tavoittanut hyvin somaliyhteisöä ja palvelujen käyttöaste on ollut korkea sekä hankkeen palvelut ovat saaneet hyvää palautetta. 

Yhteistyöstä: Yhtenä hankkeen tarkoituksena on ollut edistää niin järjestöjen kuin yhteisön sekä viranomaisten välistä yhteistyötä. Tätä ollaan edistetty hankkeen tiimoilta ja haluamme kiittää Helsingin ja Turun kaupunkeja yhteistyöstä sekä maskien tarjoamisesta niitä eniten tarvitseville. Tämän yhteistyön ansiosta maskeja jaetiin moskeijoissa, kaupoissa sekä kahviloissa jalkautumisten yhteydessä. Yhteistyö järjestöjen sekä yhteisön suuntaan on ollut hyvää ja sen toivotaan jatkuvan. Hankkeen ohjausryhmän jäseniä kiitetään yhteistyöstä sekä hyvistä kehitysideoista.

Viestinnästä: Niin kuin koronaviruksen alkuvaiheessa, törmäämme välillä edelleen koronavirusta koskeviin valeuutisiin. Valeuutiset saattavat koskea virusta, sen hoitoa, rokottamista tai taudin oireita. Haitallisen disinformaation osalta hankkeessa tuotetaan valeuutisista kertovaa materiaalia sekä keskitytään yleisen medialukutaidon lisäämiseen kaiken ikäisille. Tässä toimimme yhteistyössä Mediakasvatusseuran kanssa ja materiaalit ovat valmiina jaettavaksi vuoden loppuun mennessä. Hanke on myös tehnyt vahvaa videoviestintää ja TV-kampanjoita koronahaasteiden esille tuomiseksi sekä sen vaaroista ja vakavuudesta varoittamiseksi ja tässä tehdään yhteistyötä Viestintä ja kehitys -säätiön kanssa. Videoiden tarkoituksena on ollut herättää keskustelua ja lisätä aiheen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Aiheesta on lisäksi valmistumassa ensimmäinen 45 minuutin mittainen keskusteluohjelma, jota lähetetään lähiaikoina suomenkielisillä satelliitti-tv kanavilla, joita moni yhteisön jäsen seuraa.

Palautteet: Hanke edistää osallisuutta sekä vahvistaa olemassa olevien infrastruktuurien hyödyntämistä. Se kerää myös palautteita yhteisön haasteista palvelujen käytöstä niiden parantamiseksi tulevaisuudessa. Kerätyt palautteet sekä viestit vahvistavat aiempien Suomen somalilääkärien yhdistyksen sekä Suomen somalialaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten yhdistyksen (SSTA) kyselyjen tuloksia.  Moni näkee edelleenkin, että palvelujen saamisessa on havaittavissa selkeää eriarvoisuutta. Tämä yleensä ilmenee hoidontarpeen vähättelynä tai vastahakoisuutena lähettää hoitoa tarvitseva jatkotutkimuksiin. Tähän toivomme parannuksia kaupungilta sekä lisä tutkimuksia aiheesta. Toisena tärkeänä asiana tuotiin esille koronakriisiin liittyvät arjen haasteet ja sen aiheuttamat vaikeudet esimerkiksi työntekoon liittyen. Työttömyys sekä etätyön tekemisen haasteet nostettiin esiin: ”Jos on iso perhe ja tilaa rajoitetusti on vaikea saada rauhaa etätyölle”. Matkustaminen oli myös asia, jota kaivattiin erityisesti. Tällä hetkellä lomia voitiin viettää vain kotipaikkakunnalla ja kotioloissa ei voitu rentoutua tai tavata ulkomailla asuvia ystäviä sekä lähiomaisia kuten ennen. Koronaohjeistuksien noudattamisesta oli vaihtelevia mielipiteitä, ja osa näki ettei ole järkevää, että osa väestöstä noudattaa niitä ja osa ei. Esimerkkinä maskien käyttö julkisissa kulkuneuvoissa.

Koska pandemian toinen aalto on käynnistynyt myös Suomessa eikä sen laantumista ole voitu ennustaa, yhteistyötä tarvitaan entistä enemmän. Kodeissa, työpaikoilla sekä omissa piireissä tulee kiinnittää huomiota erityisesti maskien käyttöön, hyvään käsihygieniaan sekä turvaväleihin taudin leviämisen ehkäisemiseksi ja jos on oireita kannattaa olla yhteydessä oman paikkakunnan terveyspalveluihin tai koronapäivitykseen. Tähän koronakriisin ylitse pääsemiseksi tarvitaan kaikkien panostusta sekä vastuullista toimintaa omalta kahdeltaan sekä muiden suojelemiseksi.

Haluamme kiittää STEA:aa sekä yhteistyökumppaneitamme!

Suomi-Somalia Seura ry & Länsi-Suomen Somaliseura ry

Inspiroiva ilta virtuaalikahvien merkeissä

Tiistai-iltana 15.9. naisverkostomme Finnish-Somali Women in Business kokoontui Zoomin äärelle virtuaalisen kahvihetken merkeissä. Mukana oli niin tuttuja kuin uusiakin kasvoja sekä kaksi mahtavaa puheevuoroa. Illan inspiraatiopuheesta vastasi ugandalaissyntyinen Harriet Aryenda, jonka yritys The Natural Beauty Shop on saanut alkunsa 2012.

Harrietia itseään inspiroivat naiset, jotkat ovat kokeneet paljon ja jotka eivät ole luovuttaneet. Haasteeksi hän koki tietyt leimat, jotka liittyvät hänen taustaansa. Hän on maahanmuuttaja, nainen ja vielä afrikkalainen. Esimerkiksi rahoitukseen kiinnipääsyn hän koki hankalammaksi kuin keskimäärin. Tukea yrittäjyyden alkutaipaleilla hänelle tarjosi nykyisen NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut. Harriet kertoi myös, että verkostot ovat tärkeä osa yrittäjyyttä. Verkostojen kautta löytyy asiakkaita ja pysyy myös perillä ajankohtaisista trendeistä. Esimerkiksi Curly Girl-trendi on tuonut verkostojen kautta kaupalle asiakkaita. 

Harriet Aryenda, kuva: Yrittäjät

Yrittäjän hyvinvoinnista keskusteltaessa Harriet kertoi tehneensä töitä 24/7. Nyt hän varaa vapaapäiville aikaa, sillä on huomannut, ettei yritys pyöri, jos oma hyvinvointi ei ole kohdallaan. Lisäksi Harriet korosti, että on tärkeää olla joku itselle tärkeä harrastus, joka vie ajatukset muualle.

Vahvuudekseen yrittäjänä Harriet koki sen, että hän on helposti lähestyttävä ja hän kuuntelee asiakkaitaan tarkasti. Hän on läsnä asiakkaille sellaisina kuin he kulloinkin ovat. The Natural Beauty Shopin löydät sekä verkosta että Hämeentieltä, Helsingistä!

Toisena osana Susanne Mulbah kertoi meille kuinka NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut voivat auttaa yrittäjää alkuun. NewCo Helsingin palvelut ovat maksuttomia, eivätkä ne sido mihinkään. Lisätietoa palveluista löytyy osoitteesta https://newcohelsinki.fi/fi/ .

Kaiken kaikkiaan virtuaalikahvit oli osallistujapalautteen mukaan hyödyllinen tapahtuma sekä sisältö oli kiinnostavaa ja inspiroivaa. Toivottavasti seuraavan kerran tapaamme naisverkoston kanssa livenä, jolloin verkostoitumiselle ja vapaalle keskustelulle olisi enemmän aikaa. Mikäli kiinnostuit naisverkostostamme, klikkaa itsesi osoitteeseen https://www.facebook.com/finnishsomaliwomeninbusiness. Ehdota itseäsi kouluttamaan tai kertomaan tarinasi yrittäjänä!

Daryeel-mobiiliterveysklinikan sairaanhoitaja Rasmi kertoo työstään

“Nimeni on Rasmi Kulmie ja työskentelen SAHDA:n toteuttamassa ja Suomi-Somalia Seuran tukemassa mobiiliklinikkahankkeessa Afmadwssa, Somaliassa. Olen ollut hankkeessa työntekijänä noin puolisen vuotta. Minulla on  ollut etuoikeus olla mukana toteuttamassa hanketta, joka edistää äitien ja lasten sekä Afmadowen yhteisön hyvinvointia. Daryeel- mobiiliterveysklinikka mahdollistaa perusterveydenhuoltopalveluja, neuvontaa sekä lääkityksestä huolehtimisen 30 potilaalle neljä kertaa viikossa.  Hanke myös tarjoaa työntekijöille kehittymis-, koulutus- ja neuvontapalveluita paikallisen järjestön sekä Suomi-Somalia Seuran asiantuntijoilta.  Mobiiliklinikan palvelut ovat käyttäjille täysin maksuttomia ja tätä arvostetaan suuresti etenkin suurimpien hyödynsaajien kuten äitien, lasten, vammaisten sekä vähävaraisten toimesta.

Perusterveyspalveluiden lisäksi hanke tukee  alueen terveydenhuollon palveluiden kehittämistä ja parantamista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja tarvittaessa lähettää potilaat laboratorio- tai/ja jatkotutkimuksiin alueelliseen sairaalaan, joka toimii minimaalisilla voimavaroilla täällä syrjäisellä alueella. Myös yhteistyö yhteisön kanssa on vahvaa ja hankkeessa toteutetaan terveysvalistusta, esimerkiksi rokotuksista ja niiden tärkeydestä. Myös tässä työssä korostuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, sillä mobiiliklinikka ei suorita rokotuksia vaan potilaat ohjataan oikeille tahoille.

Hanke kouluttaa kyläkätilöitä ja tästä meillä on ollut hyviä kokemuksia. Lasten hyvinvoinnin ja ravitsemustilan seuranta on yksi mobiiliklinikan tärkeimmistä tehtävistä. Jos klinikkavierailun yhteydessä todetaan, että lapsi on aliravittu ja tarvitsee lisäravinteita sekä ravitsemusterapiaa, perhe ohjataan eteenpäin järjestöille, jotka voivat tukea heitä ravitsemuksessa ja tarjota lisäravinteita. Hankkeesta hyötyvät pääasiassa äidit sekä pienet lapset – samoin iäkkäät, vammaiset sekä vähävaraiset, jotka eivät voi hankkia lääkkeitä, käyttää kalliita yksityisiä palveluita tai voi mennä toisille paikkakunnille hakemaan palveluja. Mobiiliklinikka tuo palvelut lähelle yhteisöä ja täten kynnys käyttää palveluita on matala. Klinikka tarjoaa laadukkaita terveyspalveluita ja neuvontaa ja on arvostettu yhteisön keskuudessa, paikallishallinnossa sekä järjestöjen keskuudessa hankealueella.

Hankealueella tavataan paljon eri sairauksia, joista yleisimpiä ovat malaria, hengitys- ja virtsatieinfektiot sekä erilaiset ihoinfektiot.  Päivittäinen työ klinikalla on vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Klinikalla tapaa paljon ihmisiä, jotka arvostavat palveluita ja ovat iloisia, kun heitä palvellaan. Työntekijöinä saamme myös energiaa, kun näemme miten klinikkatyö auttaa paikallisia ja ihmiset kiittävät. Viikoittain klinikalla kohdataan erilaisia haasteita, kuten päivittäisen potilasmäärän ylittäminen ja uusien ihmisten saapuminen kauempaa hakemaan apua sekä lääkitystä. Tällöin pyrimme vastaanottamaan ensin heikoimmassa asemassa olevat potilaat kuten raskaana olevat, imettävät, vammaiset sekä vanhukset.

Klinikalla tapaamme säännöllisesti uusia potilaita, joten terveysvalistus on jatkuvaa. Pyrimme jakamaan tietoisuutta eri sairauksista, korostamaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja jaamme tietoa myös käsihygieniasta sekä sanitaatiosta.

Koronan suhteen Somaliassa tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Afmadowssa ei ole vielä todettu koronatartuntoja ja kiitos tästä kuuluu Jumalalle. Meillä on kuitenkin ollut keskusteluja koronasta ja valmiustilasta  Afmadowssa. Myös  Seura oli myös mukana antamassa tukea työntekijöille.

Kiitämme Suomi-Somalia Seuraa sekä kaikkia, jotka ovat osallistuneet hankkeen jatkumisen mahdollistamiseen. Haluan myös kiittää Suomea hankkeen tukemisesta.”

Rasmi Kulmie, Afmadow

Naisverkoston virtuaalikahvit 15.9. Zoomissa

Tervetuloa syksyn ensimmäisille FSWiB- verkoston virtuaakahveille, jossa yhdessä jälleen virittäydytään yrittäjyyden- ja työelämäasioiden pariin. Järjestämme tapaamisen jälleen virtuaalisesti Zoomissa turvallisuuttamme ja terveyttä ajatellen.

Tällä kertaa kuullaan inspiroiva yrittäjätarina The Natural Beauty Shopin perustajalta Harriet Aryendalta sekä tietoa NewCo Helsingin yrittäjyyspalveluista Susanne Mulbahin kertomana. Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

FSWiB on uudenajan yrittäjyys- ja työelämäverkosto, jonka ideana on tuoda suomensomalialaisia ja kantaväestöön kuuluvia naisia yhteen. Naisten työelämä- ja yrittäjyysverkostossa pääset tapaamaan samanhenkisiä naisia, työstämään omia ideoitasi sekä mahdollisuuden antaa ja saada vertaistukea. Verkoston tavoitteena on innostaa naisia, erityisesti suomensomalialaisia, uskomaan omiin vahvuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa työelämässä, sekä edistää ja tukea hakeutumista yrittäjiksi. Verkostoon toivotaan jäseniä kaikenlaisista urataustoista – sekä nykyisiä yrittäjiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita, työelämässä olevia tai omaa urapolkuaan vasta suunnittelevia. Kiinnostus teemoihin sekä halu oppia muilta ja jakaa omaa osaamistaan riittää!

Ilmoittauduthan viimeistään perjantaihin 11.9. mennessä linkin kautta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7s9lIMr2RnZuiKI37GikecO5o3Go3pxtUR9IFsfa_ddqZg/viewform?usp=sf_link

Ilmoittautuneille lähetetään linkki Zoom-alustalle lähempänä.
Varaa itsellesi kuppi kuumaa ja tule tutustumaan verkostoomme kotisohvaltasi! 🙂