Inspiroiva ilta virtuaalikahvien merkeissä

Tiistai-iltana 15.9. naisverkostomme Finnish-Somali Women in Business kokoontui Zoomin äärelle virtuaalisen kahvihetken merkeissä. Mukana oli niin tuttuja kuin uusiakin kasvoja sekä kaksi mahtavaa puheevuoroa. Illan inspiraatiopuheesta vastasi ugandalaissyntyinen Harriet Aryenda, jonka yritys The Natural Beauty Shop on saanut alkunsa 2012.

Harrietia itseään inspiroivat naiset, jotkat ovat kokeneet paljon ja jotka eivät ole luovuttaneet. Haasteeksi hän koki tietyt leimat, jotka liittyvät hänen taustaansa. Hän on maahanmuuttaja, nainen ja vielä afrikkalainen. Esimerkiksi rahoitukseen kiinnipääsyn hän koki hankalammaksi kuin keskimäärin. Tukea yrittäjyyden alkutaipaleilla hänelle tarjosi nykyisen NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut. Harriet kertoi myös, että verkostot ovat tärkeä osa yrittäjyyttä. Verkostojen kautta löytyy asiakkaita ja pysyy myös perillä ajankohtaisista trendeistä. Esimerkiksi Curly Girl-trendi on tuonut verkostojen kautta kaupalle asiakkaita. 

Harriet Aryenda, kuva: Yrittäjät

Yrittäjän hyvinvoinnista keskusteltaessa Harriet kertoi tehneensä töitä 24/7. Nyt hän varaa vapaapäiville aikaa, sillä on huomannut, ettei yritys pyöri, jos oma hyvinvointi ei ole kohdallaan. Lisäksi Harriet korosti, että on tärkeää olla joku itselle tärkeä harrastus, joka vie ajatukset muualle.

Vahvuudekseen yrittäjänä Harriet koki sen, että hän on helposti lähestyttävä ja hän kuuntelee asiakkaitaan tarkasti. Hän on läsnä asiakkaille sellaisina kuin he kulloinkin ovat. The Natural Beauty Shopin löydät sekä verkosta että Hämeentieltä, Helsingistä!

Toisena osana Susanne Mulbah kertoi meille kuinka NewCo Helsingin yrittäjyyspalvelut voivat auttaa yrittäjää alkuun. NewCo Helsingin palvelut ovat maksuttomia, eivätkä ne sido mihinkään. Lisätietoa palveluista löytyy osoitteesta https://newcohelsinki.fi/fi/ .

Kaiken kaikkiaan virtuaalikahvit oli osallistujapalautteen mukaan hyödyllinen tapahtuma sekä sisältö oli kiinnostavaa ja inspiroivaa. Toivottavasti seuraavan kerran tapaamme naisverkoston kanssa livenä, jolloin verkostoitumiselle ja vapaalle keskustelulle olisi enemmän aikaa. Mikäli kiinnostuit naisverkostostamme, klikkaa itsesi osoitteeseen https://www.facebook.com/finnishsomaliwomeninbusiness. Ehdota itseäsi kouluttamaan tai kertomaan tarinasi yrittäjänä!

Daryeel-mobiiliterveysklinikan sairaanhoitaja Rasmi kertoo työstään

“Nimeni on Rasmi Kulmie ja työskentelen SAHDA:n toteuttamassa ja Suomi-Somalia Seuran tukemassa mobiiliklinikkahankkeessa Afmadwssa, Somaliassa. Olen ollut hankkeessa työntekijänä noin puolisen vuotta. Minulla on  ollut etuoikeus olla mukana toteuttamassa hanketta, joka edistää äitien ja lasten sekä Afmadowen yhteisön hyvinvointia. Daryeel- mobiiliterveysklinikka mahdollistaa perusterveydenhuoltopalveluja, neuvontaa sekä lääkityksestä huolehtimisen 30 potilaalle neljä kertaa viikossa.  Hanke myös tarjoaa työntekijöille kehittymis-, koulutus- ja neuvontapalveluita paikallisen järjestön sekä Suomi-Somalia Seuran asiantuntijoilta.  Mobiiliklinikan palvelut ovat käyttäjille täysin maksuttomia ja tätä arvostetaan suuresti etenkin suurimpien hyödynsaajien kuten äitien, lasten, vammaisten sekä vähävaraisten toimesta.

Perusterveyspalveluiden lisäksi hanke tukee  alueen terveydenhuollon palveluiden kehittämistä ja parantamista. Hanke tekee läheistä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja tarvittaessa lähettää potilaat laboratorio- tai/ja jatkotutkimuksiin alueelliseen sairaalaan, joka toimii minimaalisilla voimavaroilla täällä syrjäisellä alueella. Myös yhteistyö yhteisön kanssa on vahvaa ja hankkeessa toteutetaan terveysvalistusta, esimerkiksi rokotuksista ja niiden tärkeydestä. Myös tässä työssä korostuu yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, sillä mobiiliklinikka ei suorita rokotuksia vaan potilaat ohjataan oikeille tahoille.

Hanke kouluttaa kyläkätilöitä ja tästä meillä on ollut hyviä kokemuksia. Lasten hyvinvoinnin ja ravitsemustilan seuranta on yksi mobiiliklinikan tärkeimmistä tehtävistä. Jos klinikkavierailun yhteydessä todetaan, että lapsi on aliravittu ja tarvitsee lisäravinteita sekä ravitsemusterapiaa, perhe ohjataan eteenpäin järjestöille, jotka voivat tukea heitä ravitsemuksessa ja tarjota lisäravinteita. Hankkeesta hyötyvät pääasiassa äidit sekä pienet lapset – samoin iäkkäät, vammaiset sekä vähävaraiset, jotka eivät voi hankkia lääkkeitä, käyttää kalliita yksityisiä palveluita tai voi mennä toisille paikkakunnille hakemaan palveluja. Mobiiliklinikka tuo palvelut lähelle yhteisöä ja täten kynnys käyttää palveluita on matala. Klinikka tarjoaa laadukkaita terveyspalveluita ja neuvontaa ja on arvostettu yhteisön keskuudessa, paikallishallinnossa sekä järjestöjen keskuudessa hankealueella.

Hankealueella tavataan paljon eri sairauksia, joista yleisimpiä ovat malaria, hengitys- ja virtsatieinfektiot sekä erilaiset ihoinfektiot.  Päivittäinen työ klinikalla on vaihtelevaa ja mielenkiintoista. Klinikalla tapaa paljon ihmisiä, jotka arvostavat palveluita ja ovat iloisia, kun heitä palvellaan. Työntekijöinä saamme myös energiaa, kun näemme miten klinikkatyö auttaa paikallisia ja ihmiset kiittävät. Viikoittain klinikalla kohdataan erilaisia haasteita, kuten päivittäisen potilasmäärän ylittäminen ja uusien ihmisten saapuminen kauempaa hakemaan apua sekä lääkitystä. Tällöin pyrimme vastaanottamaan ensin heikoimmassa asemassa olevat potilaat kuten raskaana olevat, imettävät, vammaiset sekä vanhukset.

Klinikalla tapaamme säännöllisesti uusia potilaita, joten terveysvalistus on jatkuvaa. Pyrimme jakamaan tietoisuutta eri sairauksista, korostamaan ennaltaehkäisyn merkitystä ja jaamme tietoa myös käsihygieniasta sekä sanitaatiosta.

Koronan suhteen Somaliassa tilanne vaihtelee eri puolilla maata. Afmadowssa ei ole vielä todettu koronatartuntoja ja kiitos tästä kuuluu Jumalalle. Meillä on kuitenkin ollut keskusteluja koronasta ja valmiustilasta  Afmadowssa. Myös  Seura oli myös mukana antamassa tukea työntekijöille.

Kiitämme Suomi-Somalia Seuraa sekä kaikkia, jotka ovat osallistuneet hankkeen jatkumisen mahdollistamiseen. Haluan myös kiittää Suomea hankkeen tukemisesta.”

Rasmi Kulmie, Afmadow

Naisverkoston virtuaalikahvit 15.9. Zoomissa

Tervetuloa syksyn ensimmäisille FSWiB- verkoston virtuaakahveille, jossa yhdessä jälleen virittäydytään yrittäjyyden- ja työelämäasioiden pariin. Järjestämme tapaamisen jälleen virtuaalisesti Zoomissa turvallisuuttamme ja terveyttä ajatellen.

Tällä kertaa kuullaan inspiroiva yrittäjätarina The Natural Beauty Shopin perustajalta Harriet Aryendalta sekä tietoa NewCo Helsingin yrittäjyyspalveluista Susanne Mulbahin kertomana. Tapahtuma löytyy myös Facebookista.

FSWiB on uudenajan yrittäjyys- ja työelämäverkosto, jonka ideana on tuoda suomensomalialaisia ja kantaväestöön kuuluvia naisia yhteen. Naisten työelämä- ja yrittäjyysverkostossa pääset tapaamaan samanhenkisiä naisia, työstämään omia ideoitasi sekä mahdollisuuden antaa ja saada vertaistukea. Verkoston tavoitteena on innostaa naisia, erityisesti suomensomalialaisia, uskomaan omiin vahvuuksiinsa ja mahdollisuuksiinsa työelämässä, sekä edistää ja tukea hakeutumista yrittäjiksi. Verkostoon toivotaan jäseniä kaikenlaisista urataustoista – sekä nykyisiä yrittäjiä, yrittäjyydestä kiinnostuneita, työelämässä olevia tai omaa urapolkuaan vasta suunnittelevia. Kiinnostus teemoihin sekä halu oppia muilta ja jakaa omaa osaamistaan riittää!

Ilmoittauduthan viimeistään perjantaihin 11.9. mennessä linkin kautta https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSft7s9lIMr2RnZuiKI37GikecO5o3Go3pxtUR9IFsfa_ddqZg/viewform?usp=sf_link

Ilmoittautuneille lähetetään linkki Zoom-alustalle lähempänä.
Varaa itsellesi kuppi kuumaa ja tule tutustumaan verkostoomme kotisohvaltasi! 🙂

Daryeel-mobiiliterveysklinikan sairaanhoitaja Kumade kertoo työstään

 Miessairaanhoitaja neuvoo äitiä ja pientä lasta terveysasioissa.

Kumade Ali  on Daryeel-mobiiliterveysklinikan sairaanhoitaja ja on työskennellyt hankkeessa sen alusta, syyskuusta 2018 asti. Kumade kertoo ”Olen kiitollinen, että olen saanut olla mukana tässä tärkeässä hankkeessa sen alusta asti. Olen oppinut paljon. Daryeel todella parantaa Afmadown ja sitä ympäröivien alueiden haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten terveyttä.”

Hankkeen toimintamuodoista Kumade kokee tärkeäksi mm. korkealaatuisten lääkkeiden käytön ja moskiittoverkkojen jakamisen niille ihmisille, joilla ei muuten ole siihen varaa. Moskiittoverkkoja on jaettu kohdennetusti äideille, vammaisille ihmisille ja vanhuksille.

”Tarjoamme terveyspalveluja kuten neuvontaa, hoitoa ja valistusta ilmaiseksi heidän omilla asuinalueillaan. Tämä mahdollistaa terveyspalvelut erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville”, Kumade kertoo

Kumade arvostaa korkealle myös hankkeen tekemää valistustyötä äitien ja lasten ravitsemuksen parissa.

Kumade korostaa yhteistyön tärkeyttä. Daryeel-mobiiliterveysklinikka tekee läheistä yhteistyötä muiden alueella työskentelevien organisaatioiden, kunnan viranomaisten  sekä alueella toimivien kyläkätilöiden kanssa.

Haastavaksi hän kokee sen, että potilaita olisi usein enemmän kuin klinikan päivittäinen 30 henkilön kapasiteetti sallii, joten potilaita joudutaan priorisoimaan. Tarvittaessa potilaat ohjataan eteenpäin, sillä klinikalla ei ole mahdollista tehdä laboratoriotutkimuksia ja myös käytettävissä olevat lääkkeet rajoittavat jonkin verran hoitotyötä. Kumadella on muutama työstään nouseva toive: ”Moskiittoverkot ovat aina tarpeen, joten niitä jaamme mielellämme lisää varojen niin salliessa. Myös hyvä diabeteslääke olisi tarpeellinen.”

Lopuksi Kumade haluaa kiittää Suomessa hankkeen parissa työskenteleviä sekä suomalaisia ja maan hallitusta.