Caawinaad-hankkeessa aloitti kaksi uutta työntekijää

Suomi-Somalia Seuralla alkoi 6.7.2020 puoli vuotta kestävä STEA-rahoitteinen Caawinaad-hanke, joka keskittyy koronakriisiin liittyvään suomensomalialaisille kohdennettuun terveysviestintään puhelinneuvonnan, televisiotiedotuskampanjan ja muiden medioiden avulla. Hankkeessa osallistetaan valtakunnallisesti somaliyhdistyksiä ja vahvistetaan verkostoja yhteisön auttamiseksi koronakriisin aikana ja sen seurausten hallinnassa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Länsi-Suomen Somaliseuran kanssa.

Suomi-Somalia Seuralla aloitti hankkeen edistämistä varten kaksi uutta työntekijää: projektikoordinaattori Yusuf M. Mubarak, joka toimii Helsingistä käsin sekä projektityöntekijä Sagal Ali, joka työskentelee Turussa. Molemmilla on pitkä kokemus somaliyhteisöjen hyvinvoinnin eteen puurtamisesta sekä erinomainen tuntemus Suomi-Somalia Seuran ja Länsi-Suomen Somaliseuran toiminnasta ja projekteista.

Yusuf M.Mubarak                                                            Sagal Mohamud Ali

Tervetuloa Suomi-Somalia Seuran työntekijöiksi Yusuf ja Sagal!

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.