La soo xiriir -Caawinaad

Mashruuca -Caawinaad

Mashruuca Caawinaad wuxuu bulshada Soomaaliyeed ee dalka Finland deggan ka wacyigalinayaa arimaha iyo khatarta koronaha. Mashruucu wuxuu la shaqeynayaa bulshada qeybaheeda kala duwan. Wuxuuna bixinayaa eeg caawinaad telefoon lacag la’aan ah. Sidoo kale wuxuu soo saari doonaa wacgigalin kala duwan oo dhinaca media.da kala duwan khuseysa.

Fadlan soo wac adeegga mashruuca Caawinaad ee telefoonka lacag la’aanta ah arimaha korona

Talosiinta waxaad ku heli doontaa luuqada Af-Soomaaliga:
Isniinta, Talaadada iyo Arbacada
Saacadaha: 09:00 ilaa 12:00 iyo 13:00 ilaa 14:00

Lambarka 0800302140

Adeegga telefoonku wuxuu bixiyaa talosiin ku saabsan welwelka iyo su’aalaha laga qabo arrimaha korona iyo bad-qabka bulshada, wuxuuna kugu hagi doonaa meelaha kale eed adeeg iyo talosiin sax ah ka heleyso.

Mahadsanid

flyersomali

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.