Sairaanhoitaja Nimo Omar hoitaa haavoittuvassa asemassa olevia Jubamaan Afmadowssa

Nimo Omar huolehtii klinikan asiakkaiden perusterveydestä, kuten esimerkiksi verenpaineen mittaamisesta.

Daryeel-mobiiliterveysklinikkahanke on käynnistynyt vuonna 2018. Hanke vahvistaa perusterveydenhuollon palveluita Afmadowin kaupungin syrjäisissä osissa ja maaseutualueilla kaupungin ulkopuolella Somalian Jubamaassa. Hanke tarjoaa ilmaisia palveluita, kuten terveystarkastuksia, konsultaatioita ja lääkkeitä, järjestää terveysaiheisia kampanjoita ja kouluttaa kyläkätilöitä. Köyhimmille perheille jaetaan myös hyttysverkkoja. Vuonna 2020 hankkeen hyödynsaajista 95 %:a oli äitejä, lapsia, iäkkäitä tai vammaisia henkilöitä, joilla ei ollut mahdollisuuksia ostaa lääkkeitä tai hakeutua maksullisiin terveydenhuollon palveluihin.

Hanke sai jatkorahoituksen ulkoministeriöltä vuosille 2021-22, jonka lisäksi Daryeel sai lisärahoituksen IOM Suomen MIDA FINNSOM-hankkeelta 1.5.2021-28.2.2022. Lisärahoituksen turvin muodostettiin toinen liikkuva kenttätiimi. Haastattelimme toukokuussa IOM:n lisärahoituksella rekrytoitua sairaanhoitaja Nimo Mohamed Omaria hänen kokemuksistaan tähän asti. 

Mitä teette?

Liikkuva klinikka vierailee Afmadown alueen syrjäisissä kylissä neljä päivää viikossa. Hoidamme vähintään 60 potilasta päivässä. Potilaat saavat hyvälaatuisia terveyspalveluja kuten konsultaatioita ja lääkkeitä ilmaiseksi. Lähetämme potilaan tarvittaessa laboratoriotesteihin tai rokotukseen sairaalaan tai muihin terveyspalveluihin. Tarjoamme myös terveysvalistusta ja -neuvoja esimerkiksi tarttuvista taudeista ja lasten ravitsemuksesta. Jos lapsella havaitaan puutteita ravitsemuksessa, vanhemmat ohjataan käymään alueen ravitsemusneuvonnan palveluissa. Yleisimpiä sairauksia alueella ovat malaria, virtsatietulehdus, hengitystieinfektiot ja erilaiset ihoinfektiot. 

Mikä inspiroi sinua työssäsi?

On etuoikeus työskennellä äitien, lasten ja yhteisöjen terveyden edistämiseksi Afmadowssa. Klinikka tarjoaa laadukkaita terveyspalveluja erityisesti äideille, lapsille, vanhuksille  ja vammaisille yhteisön jäsenille, joilla ei ole varaa maksaa yksityisistä terveyspalveluista.

Mitä olet oppinut?

Yhteistyö paikallisen ja alueellisen terveyshallinnon, sairaaloiden ja järjestöjen kanssa on tärkeää työssä onnistumiselle. 

Mikä on työssäsi haastavaa?

Potilaita on enemmän kuin klinikka pystyy ottamaan vastaan. Joudumme asettamaan etusijalle raskaana olevat naiset ja imettävät äidit, lapset, vanhukset sekä vammaiset henkilöt. 

Haluatko sanoa jotain muuta?

Olen kiitollinen Suomi-Somalia Seuran tuesta hankkeelle. Arvostan hankkeen jatkuvaa seurantaa ja kehittämistä, henkilökunnan kouluttamista ja taloudellista tukea. Kiitän suomalaisia, jotka tukevat hanketta taloudellisesti. Tämä tuki mahdollistaa laadukkaiden terveyspalvelujen tarjoamisen erittäin haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille ja yhteisöille.

Julkaissut suomisomaliaseura

We are a civil society association promoting friendship between Finland and Somalia.