Yhteistyöllä ja erityisjärjestelyin – koulutus Suomen Diakoniaopiston kanssa

Waaberi-hankkeessa pääsimme pitkän odotuksen jälkeen järjestämään erityisjärjestelyin pienryhmäkurssin yhteistyössä Suomen Diakoniaopiston aikuiskoulutuksen kanssa. Kaksipäiväisen kurssin aiheina olivat muun muassa omien vahvuuksien tunnistaminen, omien taitojen nimeäminen, omat tavoitteet, unelmat ja tulevaisuus ja niiden pohtiminen. Suomen Diakoniaopiston aikuisten perusopetuksen ryhmä otti kouluttajamme iloisesti vastaan ja pitkän etätyöskentelyjakson jälkeen ryhmän ilmapiiristä oli aistittavissa aitoa onnea ja innostusta läsnäopetuksesta. Koronarajoitukset otettiin kuitenkin tarkoin huomioon pienen ryhmäkoon, maskien käytön sekä turvavälien muodossa.

Kouluttajinamme toimivat Miia Toikka, Mohamed Ali sekä Amina Mohamed ja näin ollen työpajasessiot järjestyivät näppärästi kaksikielisesti. Miian työpajoissa pääsimme myös kokeilemaan kehollisten harjoitusten vaikutusta oppimistilanteeseen ja keskittymiseen. Työpajoissa käytettiin piirtämisen ja tarinallisuuden keinoja, jotka auttoivat opiskelijoita ilmaisemaan itseään vapaammin kuin pelkkä kirjoittaminen. Somalinkielisten kouluttajiemme ansiosta keskustelu virtasi iltapäivän työpajoissa vilkkaana ja omalla kielellä teemoihin syventyminen selkeästi auttoi opiskelijoita.

Päivien päätteeksi keräsimme palautetta ryhmässä. Moni opiskelija koki, että omien vahvuuksien ja taitojen listaaminen ja niiden konkreettinen sanoittaminen oli voimaannuttava kokemus. Myös tavoitteisiin keskittyvä työpaja antoi jokaiselle opiskelijalle hetken pohtia omaa tulevaisuuttaan ja selkeyttää ajatuksiaan omasta polustaan. Lisäksi monelle suomenkieliseistä työpajoista oli hyötyä uuden sanaston oppimisessa. Ryhmän opiskelijat suorittavat tällä hetkellä peruskoulua ja ovat pian siirtymässä sen päättövaiheeseen, minkä jälkeen polut vievät mahdollisesti ammattiinopiskelun pariin. Yhteistyökokemuksena kurssin järjestäminen Suomen Diakoniaopiston aikuiskoulutuksen kanssa oli erinomainen ja toivottavasti pääsemme jatkamaan uusien koulutusten muodossa.

Daryeel-mobiiliterveysklinikka jatkaa työtään kahden vuoden ajan

Daryeel-mobiiliterveysklinikkahanke sai ulkoministeriöltä jatkorahoituksen vuosille 2021-22. Hanke jatkaa perusterveydenhuollon palveluja tukevaa työtään Somalian Jubamaassa. Mobiiliterveysklinikka kiertää Afmadown alueen esikaupunkialueilla ja maaseutukylissä tarjoten terveyspalveluja erityisesti äideille, lapsille ja vanhuksille.  Hanke tekee myös terveysvalistustyötä hygienian ja sanitaation sekä malarianehkäisyn parissa  sekä täydennyskouluttaa alueen kyläkätilöitä äitiysterveyden parantamiseksi. 

Vuosina 2021-22 keskitytään hankkeen perustyön lisäksi hankkeen kestävyyden varmistamiseen, vammaisinkluusion vahvistamiseen ja tyttöjen ympärileikkauksen ehkäisyyn alueella. Kaikilla näillä osa-alueilla verkostoituminen ja yhteistyö ovat keskeisiä tulosten aikaansaamiseksi.  Vammaisinkluusiosta hanketyössä  on sovittu yhteistyökoulutus Vammaiskumppanuuden kanssa, joka toteutetaan etäkoulutuksena korona- ja turvallisuustilanteen vuoksi. Muilla osa-alueilla yhteistyöverkostojen rakentaminen jatkuu alkuvuonna 2021. 

Koronaepidemiatilannetta hankealueella seurataan tarkasti.  Käytännön työssä seurataan Somalian kansallisia ohjeistuksia, ja terveysviranomaisten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Mobiiliterveysklinikan henkilökunnalle on hankittu suojavälineitä, ja näitä jaetaan myös hengitystieinfektiosta kärsivien perheille. 

Hankkeessa työskentelee Suomessa hankekoordinaattorina Anita Lintula yhden päivän viikossa. Anita työskentelee hankkeen hallinnon, viestinnän ja yhteistyön koordinoinnin parissa.   Hankeasiantuntijana työskentelee sairaanhoitaja Nasro Farah Dable, joka on yhteydessä Somalian tiimiin useamman kerran viikossa ja tukee tiimin työtä terveysalan asiantuntemuksella ja vuoropuhelulla somaliksi. Hankkeella on joka toinen kuukausi kokoontuva ohjausryhmä, joka seuraa ja ohjaa hankkeen etenemistä. Ohjausryhmän vetäjänä toimii Yusuf M. Mubarak., joka osallistuu mm. hankkeen taloushallintoon ja varainhankinnan kehittämiseen. Jos olet kiinnostunut terveysalan kehitysyhteistyöstä Somaliassa niin olet lämpimästi tervetullut tutustumaan siihen ohjausryhmän kokouksessa. Ilmaisethan kiinnostuksesi sähköpostilla anita.lintula@suomisomaliaseura.fi

Yrittäjäkin voi muuttaa maailmaa

Waaberi-hankkeen naisten työelämä- ja yrittäjyysverkoston Finnish-Somali Women in Business toiminnot järjestettiin syksyllä virtuaalisesti koronatilanteen vuoksi. Perjantaina 4.12. Instagram-liven aamukahvihetkessä hankekoordinaattori Lotta ja yrittäjyysvalmentaja Marika Roth keskustelivat Marikan naisyrittäjille suunnatusta kirjasta Menestyjän bisnespakki. Kirjan voi tilata osoitteesta https://www.marikaroth.com/. Markika valmentaa yrittäjiä ja yrittäjäksi haluavia sekä TE-toimiston valmennuksissa että yksityisesti. Hän yhdistää henkisen valmennuksen talous- ja yritysvalmennukseen. Marika sanoi, että jos kirjasta tehtäisiin toinen painos sen nimeen tulisi naisyrittäjän sijasta “uuden ajan yrittäjä”, sillä myös monet miehet ovat olleet inspiroituneita sydämen kutsumuksen ja yrittämisen yhdistämisestä. Marikalla oli hyviä ideoita konkreettisia ideoita myös yritysidean testaamiseen. Yritysideoiden testaaminen on ollut naisverkostossakin yhtenä sisältötoiveena, joten mietimme Waaberissa jatkoyhteistyömahdollisuuksia Marikan kanssa. Voit katsoa Marikan ja Lotan keskustelun myös nauhoitteena Suomi-Somalia Seuran Instagramissa.

Syksyn toisilla virtuaalikahveilla  yrittäjätarinansa kertoi Hoiwa Oy:n perustaja Fadumo Ali, jota haastattelimme myös Hyvälle työlle paras tekijä-kampanjaan työnantajan näkökulmasta ks. https://suomisomaliaseura.fi/hyvalle-tyolle-paras-tekija/.  

Fadumo kuvailee itseään yrittäjäksi ja aktivistiksi. Yrittäjänä hän haluaa muuttaa maailmaa. Koronatilanteen vuoksi Hoiwa Oy keskittyy tällä hetkellä rekrytointipalveluihin sosiaali- ja terveysalalla, mutta yrityksen liikeideana tulevaisuudessa on tarjota kiireetöntä hoitoa ikäihmisille etäpalveluiden tukemana. Fadumo on työskennellyt kotihoidossa, ja koki sekä työntekijöiden että asiakkaiden kannalta ongelmalliseksi kiireen. Fadumolle on tärkeää ihmisyys hoivatyössä –  työntekijät ja asiakkaat eivät ole robotteja. 

Yrittäjänä Fadumo on itseoppinut. Ennen Hoiwaa hänellä oli muslimivaatteiden verkkokauppa. Hän on opiskellut käytännössä yrittämisen perusteet. Ensimmäinen yritys toimi eri alalla, mutta sen opit ovat olleet hyödyksi myös Hoiwaa perustaessa. Fadumon perheessä ei ole muita yrittäjiä, ja hän ei ole myöskään etsinyt tukea yrittäjiä tukevista palveluista. 

Keskustelimme myös yrittäjän stressinhallinnasta. – Haastavin vaihe yrittäjänä oli se, kun tein palkkatöitä ja yrittämistä yhtä aikaa.  Hoidin yrityksen asioita myös lounastauoilla. Asiat helpottuivat ja selkeytyivät, kun luovuin palkkatöistä, vaikka monet  siitä varoittelivat. 

Fadumo kertoo olevansa tällä hetkellä töissä “24/7”. Stressiä hän hallitsee sillä, että hankalalta tuntuvina päivinä hän välttää tietoisesti maalaamasta “piruja seinille” ja etenee askel askeleelta.  – Kaikista haasteista olen selvinnyt tähän asti.  Vahvuuksikseen yrittäjän Fadumo kokee vahvan itseluottamuksen ja sinnikkyyden: “En luovuta.” 

Fadumon inspiraatiotarinan jälkeen jatkoimme Lotan ja Anitan suunnittelemalla Onnistumisen tähtihetki – ryhmäkeskustelulla. Tehtävänantona oli haastatella toista mistä tahansa työssä tai vapaa-ajalla tapahtuneesta onnistumisesta ja eritellä onnistumisen taustalla olevia voimavaroja, vahvuuksia ja taitoja.  Ryhmäkeskustelun osallistujat palasivat innostuneina ja iloisina yhteiseen zoomiin vielä lopuksi. Yksi osallistuja kuvasi keskustelua näin: “Oli inspiroivaa kuulla, kuinka ihmiset eivät alistu vaan aktiivisesti muuttavat maailmaa.”

Keräsimme tapahtumasta myös palautetta. Seuraaviin tapaamisiin toivottiin mm. lisää inspiroivien naisyrittäjien tarinoita, yritysunelmien työpajaa, tietoa sijoittamisesta ja markkinoinnista sekä avointa keskustelua naisyrittäjien haasteista. Osallistujat kokivat, että ilta oli innostava ja inspiroiva, mutta aikaa vapaalle keskustelulle kaivattiin vielä enemmän. Toivon mukaan ensi kevät tuo tullessaan kasvokkain tapaamiset, ja vapaamuotoinen verkostoituminen on taas helpompaa. 

Mashruuca Daryeel ee Kooxda Caafimaadka Wareega (Mobile Health Clinic)

Daryeel Afmadow/2020

Mashruuca daryeel

Mashruuca Daryeel ee kooxda caafimaadka wareega (Mobile Health Clinic), waxaa degmadda Afmadow laga aasaasay  bishii 9aad 2018. Hawlaha mashruucu qabto waxaa ka mid ah bixinta adeegyo caafimaad oo tayo leh sidoo kale wuxuu kabaa adeegyada caafimaadka sida:

  • Wuxuu adeeg caafimaadka oo tayo leh gaarsiiyaa meelaha durugsan iyo xaafadaha fog ee degmada
  • Wuxuu u fidiyaa adeeg caafimaad oo tayo leh dumarka, caruurta, curyaamiinta iyo dadka waayeelka ah
  • Wuxuu tababar iyo qalab siiyaa umulisooyin dhaqameedka
  • Wuxuu ka kaalmeeyaa bukaanka helida dawo tayo oo lacag la’aan ah
  • Wuxuu dadka tabarta daran ka kaalmeeyaa gaarida goobaha caafimaadka
  • Wuxuu dadka u baahan u gudbiyaa shaybaarka, talaalka, nafaqada iyo meelaha ku haboon
  • Wuxuu bulshada ka wacyigaliyaa cudurada faafa iyadoo lagu soo xirayo adeegyada caafimaadka
  • Wuxuu shaqaalaha u fidiyaa tababaro iyadoo lala shaqeynayo dowlada, ururada bulshada iyo maamulka
  • Wuxuu sameeyaa ka hortag la xiriira malaariyada iyadoo la siinayo maro kaneeco dadka ugu baahida badan

Wadashaqeynta

Finland-Somalia Association oo bixisa taageerada mashruuca waxay howlahaas kala shaqeysaa Sahal Healthcare and Development Association oo ah urur deeggaan oo gacanta ku haya maamulka iyo hagida labada mashruuc ee ururku ka fuliyo Afmadow. Mashruuca Daryeel, waxaa ka shaqeeya shaqaale u heelan hawshooda lehna xirfado kala duwan, sida labo kalkaaliye caafimaad, labo kalkaaliye kuxigeen, darawalka u wada baabuurka kooxda caafimaadka wareegta. Sidoo kale xafiiska waxaa ka shaqeeya sadex qof oo maamul ah.

Magaalada iyo deeggaanka

Deeggaan ahaan degmada Afmadow waxay ku taalaa Jubada-hoose waxayna u dhaxeysaa magaalooyinka Kismanyo iyo Dhobley. Waa magaalo qadiimi ah oo ka mid ah degmooyinkii ugu horeeyey ee Soomaaliya laga aasaaso. Magaaladu waxay ku taalaa dhul caro san ah oo ku haboon beeraha, xoolaha, ugaadha iyo nolosha bini’aadamka. Xilli roobaadka deyrta iyo gu’ga degmada waxaa ka da’a roobab xoogan, waana degmo hodan ku ah dhinaca xoolaha kala duwan ee Soomaaliya laga dhaqdo. Sida meelo badan oo Soomaaliya ah degmada waxaa saameyn weyn ku yeeshay dagaaladii sokeeye ee Soomaaliya ka dhacay iyo colaadihii, dad badan ayaana ka barakacay degmada. Xilliyadii dambe degmada waxaa ku soo laabanayey dad markii hore degmada ka barakacay iyo dad ka soo laabanaya xeryaha qaxootiga ee Kenya iyo dalkaba. Degmada wax badan ayaa iska badeley sanadaddii dambe dhaqaalaha iyo nolosha dadkuna waxay aheyd mid soo kobcaysa. Bishii sagaalaad ee la soo dhaafay degmada waxaa ka dhacay kulamo taariikhi ah oo degmada loogu doortey gole deeggaan iyo gudoomiye iyo kuxigeen.

Waqti xaadirkan degmada waxaa ka socda horumar iyo yididiilo dadku ay ku doonayaan inay wax qabsadaan oo ay horumar sameeyaan. Finland-Somalia Association waxay degmada ka shaqeyneysay ilaa 2011 xiliggaas oo ay bilowdey iney taageero u fidiso MCH ka degmada oo markii dambe lagu wareejiyey wasaarada Caafimaadka ee Jubaland. Sidoo kale laga soo bilaabo 2014 ururku wuxuu degmada ka hirgalinayey mashruuc khuseeya dib u soo celinta deegaanka kaasoo sanadkii bixiya ama talaala ilaa 10 kun oo geed. Mashruucan wuxuu suurogaliyey in degmada guri walba in la geeyo geed degmadana maanta ay tahay mid ku naalooneysa geedo aad u badan oo mashruucu ama talaalay ama bixiyey (guri, wado, suuq, xafiis iyo iskuulada) intaba.

Muhiimada mashruuca

Su’aalo weydiin uu mashruucu sameeyey 2019 kii waxaa ka soo laabtay in dadka ka faaiideysta mashruucu ay u arkaan mid wax badan ku soo kordhiyey degmada iyo caafimaadkooda. Dadkii ka qeybgalay su’aalo weydiintaa waxaa kale oo ay xuseen in dawooyinka iyo tasiilaadka ay ka helaan mashruuca ee lacag la’aanta ah in ay yihiin kuwo tayo leh. Dhinaca yareynta cudurada faafa mashruuca Daryeel isagoo ka duulaya baahida loo qabo maro kaneecooyinka gaar ahaan dadka danyarta ah, mashruucu wuxuu suurogaliyey qeybinta dhowr boqol oo maro kaneeco, iyadoo ahmiyada la siinayo dadka aan iibsan karin. Sidoo kale mashruucu wuxuu wacyigalin culus ka sameeyaa dhinacyada ka hortaga cudurada faafa, nadaafada iyo muhiimada in dadku ay ku xirnaadaan adeegyada caafimaadka ayna yimaadaan marka ay xannuun isku arkaan. Isla sanadka 2019 guud ahaan dadkii ka faa’iideystay adeegyada mashruuca waxay ku dhowaayeen 5700 qof oo kala ahaa caruur da’adoodu ka yartahay 12 sano, hooyooyin uur leh, kuwo nuujinaya, curyaamiin iyo dad waayeel ah.

Waxyaabaha la taaban karo ee mashruucu uu degmada ku soo kordhiyey waxaa ka mid ah kooxda caafimaadka wareegta (Mobile Health Clinic) oo wadata baabuur iyo dawooyinin tayo leh. Sidoo kale mashruucu wuxuu soo kordhiyey wacyigalin dhinaca caafimaadka, wada shaqeyn iyo adkeynta isku xirnaanta hay’adaha iyo dadka ka shaqeeya caafimaadka. Mashruucu wuxuu deganyahay xarunta Ramaad (mashruuca deeggaanka, dhireynta iyo ka hortaga xaalufinta) kaas oo ay taageerto Finland-Somalia Association iyo wadanka Finland. Labada mashruuc wada shaqeyn xooggan ayey ka sameeyaan dhinaca wacyigalinta arimaha deeggaanka, yareynta jarida geedaha iyo maareynta qashinka iyo horumarinta caafimaadka.

Dhinaca xaalada korona (covid-19) Afmadow xaalkeedu wuxuu ahaa in mudo ah mid wanaagsan, asbuucyadii la soo dhaafay waxaa soo baxayey in magaalada laga helay bukaano covid-19 kuwaas oo loo fidiyey adeegyo caafimaad qaarna loo qaaday magaalooyinka kale ee dalka si loogu soo dabiibo. Arinka covid-19 mashruucu aad ayuu isaga xilsaaray isagoo shaqaalaha loo sameeyey wacyigalin sidoo kalena la suurogaliyey inay helaan agabka sida af-shareerka, gacmo-gashiga, iyo alkolada gacmaha la mariyo. Sidoo kale mashruucu wuxuu arinkaas wacyigalintiisa si wanaagsan ugala shaqeeyaa maamulka, waaxda caafimaadka iyo ururada. Xaaladana si dhow ayuu mashruucu ula socdaa iyadoo dadka laga wacyigalinayo inay digtoonaadaan isla markaasna in la is dhowro haddii qofku hargab dareemo.

Waxaa loo soo mahadcelinayaa Finland-Somalia Association, maamulka degmada, waaxda caafimaadka, ururada bulshada iyo dhammaan inta gacanta ka geysata hawlaha mashruuca.

Shaqaalaha Mashruuca Daryeel